Till innehållet

SOS - Stöd Och Skydd mot mobbing

Projektet drivs av: Stiftelsen Friends

Beskrivning av projektet

Stiftelsen vill med detta projekt undersöka vilken typ av stöd barn och unga vill ha kopplat till mobbning och tillsammans med målgruppen utveckla det stödet inom ramen för Friends råd- och stödverksamhet.

Målgrupp är barn och unga mellan 10 och 18 år. Projektet ska bland annat ta fram ett antal digitala stödinsatser som efterfrågas av målgruppen och utveckla en skräddarsydd KBT-behandling som ska finnas gratis inom stiftelsens råd- och stödverksamhet. Efter avslutat projekt kommer stödinsatserna att implementeras i Friends ordinarie verksamhet och målsättningen är att samverkan mellan de aktörer som erbjuder stöd till barn och unga kan fortlöpa i organiserad form.

Beviljat belopp

7 237 324 kronor

Projektets tidstatus

49%

Projektet startade i december 2022 och avslutas i december 2025.

Beviljat belopp

7 237 324 kronor

Projektets tidstatus

49%

Projektet startade i december 2022 och avslutas i december 2025.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Samspel - Våldsprevention genom spel

    Sverok ska i samarbete med MÄN för jämställdhet genomföra ett projekt vars syfte är att utveckla metoder för att jobba med våldsprevention för barn…

  • Be the Hero Junior

    Föreningen Hero of the Talk Sweden vill utveckla ett utbildningsprogram tillsammans med barn 7-10 år för att öka kännedom om hur man kan arbeta i…

  • Bygga Broar

    Projektet ska utveckla handledningsmaterial och metoder som ska testas på utvalda enheter (förskolor, skolor och arbetsmarknadsenheter) som tidigare…

Sidan uppdaterades 2023-02-08.