Till innehållet

Spillosoferna (tidigare Spill för livet)

Projektet drevs av: Spilloteket

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att ge tusentals barn och unga hopp, kunskap, handlingskraft och inspiration till att leva i ett samhälle där klimatförändringar är en realitet och där omställning är en komplicerad nödvändighet.

För att nå syftet bygger man en utbildningsplattform för barn och unga. Det blir ett användbart verktyg för dem att orientera sig och agera utifrån. Målet är att så många barn och unga som möjligt ska ha tillgång till verktyget, projektet siktar därför mot nationell spridning av utbildningsplattformen. Målgruppen är barn och unga, 6-13 år i Norrland. Den digitala utbildningsplattformen innehåller material och inspiration för att i klassrummen kunna arbeta delaktigt och kreativt med spill och återbruksmaterial utifrån Agenda 2030 och skolans styrdokument. Den blir även en interaktiv mötesplats för barn, ungdomar och lärare. Klassrummen blir på så vis pilotverkstäder där barn tillsammans får prova hur nya hållbara sätt att göra kan kännas och vara. Parallellt med plattformen fortbildas även pedagogerna för att på bästa sätt kunna handleda barnen. För att både möjliggöra spridning och skapa en lokal förankring blir biblioteken viktiga arenor. Projektet utbildar skolbibliotekarierna i Agenda 2030 och certifierar dem att bli Spillotekarier för att kunna stötta skolorna i deras arbete lokalt. När projektet avslutas finns ett efterfrågat och användbart material för elever och pedagoger för att kunna arbeta med lärande för hållbar utveckling. Det finns Spillotekarier och lokala mini-Spillotek som stöd och inspiration. Plattformen finansieras via anslutningsavgifter som tas ut av grundskolor och administreras av Spilloteket.

Efter projektet

Projektet ledde till att fortlevnadsidén som var att sälja anslutningar till plattformen och att dessa kunder (lärare, skolor, kommuner) därefter också skulle köpa till ytterligare fortbildningar förändrades. Nu blir läromedlet kostnadsfritt för användarna, genom att företagen tar kostnaden och Spillosoferna säljer utöver det fortbildningar och tjänster. I samband med de fortbildningar man genomför kan man således erbjuda Spillosoferna som ett konkret verktyg som lärarna kan arbeta vidare med. Spillosoferna har också funnit nya vägar för att finansiera nödvändiga fortbildningsinsatser för skolan med stöd av statsbidrag för organisationer från Skolverket.

Verksamheten lever vidare genom att Spilloteket har etablerats som ett Utbildningscenter för hållbar utveckling vars tjänster idag efterfrågas av kommuner, myndigheter och organisationer. Spillotekets läromedel och andra utbildningsmaterial sprids idag via flera nationella aktörer och därmed har möjligheten att stimulera till kollektivt agerande, till faktisk påverkan och förändring vuxit. Barn och unga har genom Spilloteket och inte minst genom läromedlet Spillosoferna en större möjlighet att påverka både sin nutid och sin framtid.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2020 och avslutades i april 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2020 och avslutades i april 2022.

Kontakt

Ort
Frösön

Liknande projekt

  • Family Water Safety Program

    Svenska Livräddningssällskapet projekt syftar till att förebygga drunkningar och tillbud i vatten och med hjälp av målgruppen utveckla…

  • Du är inte ensam...

    Projektet ska uppmärksamma de två kroniska blodsjukdomarna talassemi och sicklecellanemi (som framförallt drabbar personer med ursprung från…

  • Allt kan hända - Konst och kunskap

    Barn och unga ska genom projektet inspireras av pågående framtidsstudier på södra Gotland. 

Sidan uppdaterades 2022-05-31.