Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Språket som nyckel till ett delaktigt vuxenliv

Projektet drivs av: Svenska Downföreningen

Beskrivning av projektet

Projektet kommer att utveckla en ny metodik och nytt material för utveckling av språk, röst, kommunikation och lärande för ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning som läser enligt gymnasiesärskolans läroplan.

Projektet har ett särskilt fokus på ungdomar med Downs syndrom. Syftet är att skapa ökad delaktighet och inflytande i arbete och på fritid för ungdomar och unga vuxna inom målgruppen som har språkstörning. Projektet är till viss del en vidareutveckling av befintlig kunskap (Karlstadmodellen) men riktad mot målgruppen äldre ungdomar.

I projektet ska de informera, inspirera och sprida kunskaper om goda arbetsmetoder för att utveckla språk, röst, kommunikation och lärande genom utbildningsvideo, skriftlig dokumentation av metodik och material samt en vandringsutställning. Detta ska leda till att man kan bryta social isolering och utanförskap för de ungdomar och unga vuxna som ingår i projektet samt att höja deras språkliga och kunskapsmässiga utveckling.

Efter projektet kommer de framtagna metoderna att finnas tillgängliga på föreningens och samarbetspartnernas hemsidor.

Beviljat belopp

6 114 773 kronor

Projektets tidstatus

36%

Projektet startade i januari 2021 och avslutas i januari 2024.

Beviljat belopp

6 114 773 kronor

Projektets tidstatus

36%

Projektet startade i januari 2021 och avslutas i januari 2024.

Kontakt

Sidan uppdaterades 2020-12-23.