Till innehållet

Starka möten i fantasin

Projektet drivs av: Lajv Verkstaden Sverige ekonomisk förening

Beskrivning av projektet

Projektet ska motverka fördomar, okunskap, rädsla och utanförskap.

Starka möten i fantasin är ett projekt med syfte att motverka fördomar, okunskap, rädsla och utanförskap. Projektet arbetar med lajv som metod för är att skapa positiva möten och relationer mellan nyanlända och etablerade unga. Målgruppen är ensamkommande ungdomar och unga som vuxit upp i Sverige. Projektet arbetar med flera HVB-hem i Västerås med omnejd och planerar att under det första året arbeta med 30-50 ungdomar.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i maj 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i maj 2020.

Kontakt

Ort
Västerås

Liknande projekt

  • Tillsammans - för god psykisk hälsa

  • Mitt slott, ditt slott

    Projektet ska ta fram metoder, hitta former och skapa strukturer för hur ungas delaktighet och inflytande kan utvecklas och stärkas i det lokala och…

  • Autistisk Fantasi

    Tillsammans med barn och unga med autismspektrumdiagnoser ska Lajvverkstaden ta fram pedagogiska verktyg för lajv där fokus ligger på…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.