Till innehållet

Stärkt framtid- för ett liv fritt från våld

Projektet drivs av: Somaya stödjour

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att utveckla metoder och material för att möta och stötta barn och ungdomar upp till 17 år som har upplevt eller upplever utanförskap, isolering, våld i nära relation och/eller hedersrelaterat våld och förtryck. Stöd ska ges i grupp eller individuellt, ibland med mammor närvarande beroende på ålder. I projektet ska även en utbildningssatsning göras gentemot yrkesverksamma som möter projektets målgrupper. Materialet kommer uppdateras kontinuerligt utifrån lärdomar som dras i arbetet. Den kunskap och de lärdomar som dras utifrån framtagandet av metodmaterialet kommer att sammanställas i en föreläsning, en kort film och digital utbildning för yrkesverksamma som träffar målgruppen. Efter projektets slut ska metodmaterial och samtliga aktiviteter integreras i jourens ordinarie verksamhet och även spridas till andra som möter målgruppen.

Beviljat belopp

6 438 851 kronor

Projektets tidstatus

2%

Projektet startade i maj 2024 och avslutas i maj 2027.

Beviljat belopp

6 438 851 kronor

Projektets tidstatus

2%

Projektet startade i maj 2024 och avslutas i maj 2027.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Världskoll i skolan

    Projektet ska i samverkan med elever och lärare i förskoleklass till och med årskurs 6 i grundskolan ta fram skolmaterial, en digital portal och…

  • Vi har alla rättigheter

    Syftet med projektet är att öka kunskapen om barnkonventionen bland barn och vuxna i förskola och anpassad grundskola.

  • The New Normal

    Projektet kommer att ta fram utbildningsmaterial som ger vårdnadshavare kunskap och verktyg för att kunna stärka och stötta barn gällande exponering…

Sidan uppdaterades 2024-05-02.