Till innehållet

Världskoll i skolan

Projektet drivs av: Svenska FN-förbundet

Beskrivning av projektet

Projektet ska i samverkan med elever och lärare i förskoleklass till och med årskurs 6 i grundskolan ta fram skolmaterial, en digital portal och elevdrivna aktiviteter för en bättre och mer hållbar värld.

Materialet utvecklas i samverkan med målgruppen i skolan. Projektet kommer att genomföra workshops och aktiviteter med eleverna för att få idéer, synpunkter på innehåll samt ge feedback på framtagna material enligt elever och lärares önskemål.
Efter projektet kommer eleverna med sina lärare kunna fortsätta arbeta med skolmaterialet och metoder för elevers egna aktiviteter inom olika ämnen. Materialet kommer att förvaltas av Svenska FN-förbundet inom ramen för ordinarie verksamhet och spridas till fler skolor efter projektslut med hjälp av samverkande organisationer. Samverkan sker med skolor i flera kommuner, UNICEF Sverige och FN:s utvecklingsprogram (UNDP).


Beviljat belopp

4 213 906 kronor

Projektets tidstatus

32%

Projektet startade i juli 2023 och avslutas i juli 2026.

Beviljat belopp

4 213 906 kronor

Projektets tidstatus

32%

Projektet startade i juli 2023 och avslutas i juli 2026.

Kontakt

E-post
Ort
Stockholm

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2023-08-07.