Till innehållet

Stöd i vardagen

Projektet drivs av: Attention Stockholm

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att bidra till ökad självkännedom och mer meningsfulla relationer för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Projektet ska sprida tips och strategier, med fokus på känslor och relationer, genom ett interaktivt verktyg som består av animerade filmer och känslokartor. Det senare innehåller ord som beskriver känslor och behov. Dessa presenteras på ett visuellt, och för målgruppen tillgängligt, sätt.

Tipsen och strategierna kommer från målgruppen, unga personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. En stor del av tipsen är insamlade från samtalsgrupper med unga personer som funnits under många år i Attention Stockholm. Det interaktiva verktyget, som ska kunna användas med mobilen, ska fungera som en kunskapsbank och fyllas på kontinuerligt.

En handledning för att använda materialet ska produceras. Handledningen ska kunna användas av yrkesverksamma inom vård och stöd och av ledare i kamratstödsgrupper. Även handledningen ska vara upplagd på ett för målgruppen tillgängligt sätt. Materialet ska spridas av Attention, med hjälp av samarbetsorganisationerna, och en utbildning som vänder sig till yrkesprofessionen ska göras inom ramen för projektet.

Efter projektets slut avser Attention Stockholm att fortsätta underhålla, uppdatera och använda det material som produceras i projektet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2018 och avslutades i februari 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2018 och avslutades i februari 2021.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Mötesglädje istället för ensamhet

    Projektet ska utveckla en digital mötesplats (applikation) i syfte att motverka ofrivillig ensamhet, bryta isolering och öka livsglädjen hos…

  • Mötesplats Anhöriga Samsjuklighet

    Projektet syftar till att förbättra samhällets och vårdens stöd och insatser för personer med samsjuklighet och deras anhöriga.

  • Hälsoprojektet - för och av äldre

    Projektet syftar till ökad livskvalitet och minskad social isolering, ensamhet och depression hos äldre.

Sidan uppdaterades 2020-12-23.