Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Stöd i vardagen

Projektet drivs av: Attention Stockholm

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att bidra till ökad självkännedom och mer meningsfulla relationer för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Projektet ska sprida tips och strategier, med fokus på känslor och relationer, genom ett interaktivt verktyg som består av animerade filmer och känslokartor. Det senare innehåller ord som beskriver känslor och behov. Dessa presenteras på ett visuellt, och för målgruppen tillgängligt, sätt.

Tipsen och strategierna kommer från målgruppen, unga personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. En stor del av tipsen är insamlade från samtalsgrupper med unga personer som funnits under många år i Attention Stockholm. Det interaktiva verktyget, som ska kunna användas med mobilen, ska fungera som en kunskapsbank och fyllas på kontinuerligt.

En handledning för att använda materialet ska produceras. Handledningen ska kunna användas av yrkesverksamma inom vård och stöd och av ledare i kamratstödsgrupper. Även handledningen ska vara upplagd på ett för målgruppen tillgängligt sätt. Materialet ska spridas av Attention, med hjälp av samarbetsorganisationerna, och en utbildning som vänder sig till yrkesprofessionen ska göras inom ramen för projektet.

Efter projektets slut avser Attention Stockholm att fortsätta underhålla, uppdatera och använda det material som produceras i projektet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2018 och avslutades i februari 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2018 och avslutades i februari 2021.

Kontakt

Ort
Stockholm
Sidan uppdaterades 2020-12-23.