Till innehållet

Stöd i vardagen

Projektet drevs av: Attention Stockholm

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att bidra till ökad självkännedom och mer meningsfulla relationer för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).

Projektet ska sprida tips och strategier, med fokus på känslor och relationer, genom ett interaktivt verktyg som består av animerade filmer och känslokartor. Det senare innehåller ord som beskriver känslor och behov. Dessa presenteras på ett visuellt, och för målgruppen tillgängligt, sätt.

Tipsen och strategierna kommer från målgruppen, unga personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. En stor del av tipsen är insamlade från samtalsgrupper med unga personer som funnits under många år i Attention Stockholm. Det interaktiva verktyget, som ska kunna användas med mobilen, ska fungera som en kunskapsbank och fyllas på kontinuerligt.

En handledning för att använda materialet ska produceras. Handledningen ska kunna användas av yrkesverksamma inom vård och stöd och av ledare i kamratstödsgrupper. Även handledningen ska vara upplagd på ett för målgruppen tillgängligt sätt. Materialet ska spridas av Attention, med hjälp av samarbetsorganisationerna, och en utbildning som vänder sig till yrkesprofessionen ska göras inom ramen för projektet.

Efter projektets slut avser Attention Stockholm att fortsätta underhålla, uppdatera och använda det material som produceras i projektet.

Efter projektet

Attention Stockholm har i projektet tagit fram ett antal material som ger stöd i vardagssituationer för målgruppen personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). Materialet finns samlat på kanslogrejen.se. Där finns animerade filmer om känslor och exekutiva funktioner, övningar med fokus på acceptans, självmedkänsla och tacksamhet.

www.kanslogrejen.se

Man har även tryckt en kalender där man samlat tips och strategier från personer med npf och parat ihop dem med konstverk som samlats in från konstnärer som själva har NPF. Målgruppen har haft stort inflytande i arbetet att ta fram materialen genom att identifiera situationer där man behöver stöd, ta fram tips och strategier, synpunkter på utformning med mera. Projektet har spridit materialen direkt till målgruppen och till yrkesverksamma som möter målgruppen. Man har också tagit fram en utbildning och en bok, om att leda gruppsamtal med personer med NPF. Materialet används i Attention och bland yrkesverksamma.

Projektet berättade om Känslogrejen på konferensen NPF-Forum i maj 2022 (länk till UR Play)

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2018 och avslutades i november 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2018 och avslutades i november 2021.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Den egna berättelsen - om psykisk ohälsa och migration

    Genom projektet vill Hjärnkoll bryta fördomarna kring psykisk ohälsa, minska risken för stigmatisering och förenkla integrationen.

  • Inflytande i rättspsykiatrin

    Personer som vårdas inom rättspsykiatrin är en utsatt grupp som ofta saknar insyn, delaktighet och inflytande över sin egen vård. Arbete görs på…

  • Hälsoprojektet - för och av äldre

    Projektet syftar till ökad livskvalitet och minskad social isolering, ensamhet och depression hos äldre.

Sidan uppdaterades 2022-10-18.