Till innehållet

Stress(o)tålig

Projektet drivs av: Maktsalongen

Beskrivning av projektet

Projektet syfte är att förebygga ohälsosam stress som drabbar specifikt unga kvinnor under 25 år i arbetslivet.

Projektet ska stärka målgruppen och förbättra hälsan tidigt i arbetslivet. Tillsammans med målgruppen tar projektet fram ett metodmaterial för arbetsgivare. Målsättningen är att arbetsgivare förses med praktiska verktyg som ett tillägg i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Projektet etablerar även ett nätverk bestående av målgruppen som tar fram rättighetsguider, både med fokus på att öka kunskapen om rättigheter och främjande av ett hållbart arbetsliv. De utmaningar, strukturella hinder och lösningar på stressrelaterade problem som målgruppen identifierar ska spridas till beslutsfattare.


Efter projektet ska samverkande organisationer ha implementerat metoden samt vara med och sprida metodmaterialet till andra arbetsgivare och rättighetsguiderna till målgruppen. Maktsalongen kommer att erbjuda arbetsgivare tillhörande utbildningar efter projektslut.


Beviljat belopp

6 959 869 kronor

Projektets tidstatus

38%

Projektet startade i mars 2023 och avslutas i mars 2026.

Beviljat belopp

6 959 869 kronor

Projektets tidstatus

38%

Projektet startade i mars 2023 och avslutas i mars 2026.

Kontakt

Liknande projekt

  • Dissa Steroider

    Projektet ska skapa en plattform med syfte att sprida kunskap om steroidmissbruk och dess följder.

  • Hemma - Ett sexualupplysningsprojekt för familjehem

    Barn och ungdomar som kommer i kontakt med socialtjänsten har överlag sämre sexuell hälsa och är mer utsatta än andra unga. Det vill projektet Hemma…

  • Arion

    Projektet ska erbjuda unga hbtq-personer som har sex mot ersättning interaktivt stöd och stöd i kontakt med myndigheter och andra instanser som ett…

Sidan uppdaterades 2023-03-08.