Till innehållet

T4 (Tänka, Tala, Tycka - TILLSAMMANS)

Projektet drivs av: SWAT

Beskrivning av projektet

Projektet ska ta fram nya metoder för att arbeta förebyggande med målgruppen och erbjuda alternativ till en destruktiv livsstil, minska segregation och utanförskap och skapa framtidstro bland unga i Järfälla.

Projektet syftar till att minska segregation och utanförskap och att skapa framtidstro bland unga i Järfälla. Projektet består av fyra delar: utveckla demokratiska processer där barn och unga planerar och genomför aktiviteter, bygga upp forum för dialog mellan målgruppen och politiker, ta fram en utbildning och metod för representanter där unga blir förebilder för andra unga samt skapa nya former för samverkan mellan skola, fritidsgård, kommun och civilsamhälle.

Det övergripande målet är att ta fram nya metoder för att arbeta förebyggande med målgruppen och att erbjuda alternativ till en destruktiv livsstil. Arbetet sker i nära samverkan med ungdomarna, kommunen, skolor, fritidsgårdar och andra föreningar.

Efter projektet ska det finnas nya arbetssätt och samverkansformer inom kommunen och hos föreningen. Det ska finnas en större samsyn kring målgruppen och i arbetet mot utanförskap. Målgruppen kommer påverka och förändra sitt område genom att vara representanter och genom dialog med beslutsfattare.  

Projektets tidstatus

93%

Projektet startade i februari 2020 och avslutas i februari 2023.

Projektets tidstatus

93%

Projektet startade i februari 2020 och avslutas i februari 2023.

Kontakt

E-post
Ort
Spånga

Liknande projekt

  • Skolan bästa debattör

    Projektet syftar till att stärka samhällsengagemanget och öka ungas demokratiska deltagande.

  • Barnrättsdetektiverna

    Projektet ska öka barns kunskap om rättigheterna i barnkonventionen samt vad den innebär i praktiken i barnens vardag, med fokus på skolan.

  • Alla har rätt - jag är viktig

    Kulturverket i Umeå kommun ska arbeta kreativt kring FN:s konvention om barnets rättigheter i syfte att stärka kunskaperna om konventionen, öka…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.