Till innehållet

TAGGA - mötesplatser för hbtq-ungdomar i Skåne

Projektet drivs av: Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL) i Malmö

Beskrivning av projektet

Kärnan i projekt TAGGA är fritidshänget HaBiTat i Malmö, för unga hbtq-personer mellan 13 och 20.

TAGGA är ett skånebaserat projekt med syfte att skapa mötesplatser för unga hbtq-personer samt delta i debatten om behovet av dessa. Målet är både att skapa fler mötesplatser för målgruppen unga hbtq-personer men också göra redan befintliga mötesplatser mer tillgängliga. Både Ungdomsstyrelsens rapport "Hon Hen Han", samt RFSL Ungdoms rapport "Effekter av heteronormen" har påvisat alarmerande statistik gällande unga hbtq - personers psykiska ohälsa. Studierna visade bland annat att hetero- och cisnormen påverkar målgruppens livsvilkor oerhört.

I Tagga är allt alltid gratis för deltagarna och verksamheten genomsyras av en inkluderande och normkritisk pedagogik. Tagga rör sig runt i Skåne och deltar hela tiden i olika ungdomsarrangemang. Vi som driver projektet träffar också andra vuxna som arbetatar med unga och pratar metoder.  Kärnan i Tagga är HaBiTat Q - ett fritidshäng för unga hbtq-personer mellan 13 och 20 år som har öppet varje tisdag klockan 17 - 21 i lokalerna på Gasverksgatan 11 i Malmö.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2011 och avslutades i oktober 2014.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2011 och avslutades i oktober 2014.

Kontakt

Ort
Malmö

Liknande projekt

  • Malmö, vad drömmer du om?

    Projektet ska arbeta fram metoder för att förena olika klasser och skolor oberoende av social och etnisk tillhörighet i gemensamma projekt.

  • KOD för Sverige

    Ett projekt om kultur, språk och demokrati av och för nyanlända och ensamkommande ungdomar.

  • Konst i skolan

    I Konst i skolan får konstnärer skolan som arbetsplats och elever blir till konstnärer. Syftet är att elever i åk. 7-9 möter samtidskonst i skolan…

Sidan uppdaterades 2020-06-03.