Till innehållet

Tillbyggnad av studio samt tillgänglighetsanpassa utemiljön, Torup 1:11

Projektet drevs av: Bokskogens golfklubb

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att ge juniorer och personer med funktionsnedsättning möjlighet att träna golf året runt.

I projektet ingår att bygga en tillgänglighetsanpassad golfstudio med toalett. Klubben ska även tillgängliggöra en gångväg i direkt anslutning till studion genom att utjämna högskillnader och anlägga konstgräs ovanpå gruset. Den nya verksamheten kommer att bestå av organiserad träning, prova-på-verksamhet och träningshelger.

Efter projektet

Föreningen har genomfört förbättringar för att personer med funktionshinder och juniorer ska kunna träna. Konstgräsanläggning av gångväg till golfstudio. Utbyggnad av rangetak till en funktionshinderanpassad golfstudio med toalett och träningsstationer. Golfträning har kommit igång inomhus och utomhus. Den planerade träningen för personer med funktionshinder har påverkas av pandemin. Samarbetet med FIFH Malmö har inte kommit igång pga pandemin. Öppet hus för juniorer för att prova på har hållits.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i september 2018.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i september 2018.

Kontakt

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2021-09-20.