Till innehållet

Tro på tillit

Projektet drevs av: Amanah

Beskrivning av projektet

Projektet var planerat att pågå under tre år, men avbröts efter två år på föreningens begäran.

Projektet ska förebygga antisemitism och islamofobi. Projektet kommer att genomföras i samverkan med unga, oavsett religiös tillhörighet eller ej.

Centralt för projektet är utvecklingen av en digital e-utbildningsplattform. Den primära målgruppen är unga mellan 12-25 år och den sekundära deras anhöriga och yrkesverksamma som möter unga.

Den första delen av projektet är utvecklingen av en e-utbildning som kommer att bestå av ett antal moduler där teori blandas med praktiska övningar och verktyg. Den andra delen av projektet består av en stöd- och rådgivningssektion, där unga så väl som föräldrar och yrkesverksamma kan få stöd och vägledning. Projektets tredje del omfattar utveckling och genomförande av fysiska utbildningar, som ett komplement till e-utbildningen.

De relativt höga projektkostnaderna beror till stor del på behovet av IT-utveckling. Detta motiveras av att e-utbildningen kommer att bli en viktig del i bland annat skolans värdegrundsarbete mot diskriminering, hat och fördomar. Det kommer att knytas en referensgrupp med representanter från målgruppen, relevanta myndigheter och organisationer till projektet.

Efter projektets slut kommer plattformen dels att implementeras i föreningen och flera av dess samarbetspartners reguljära verksamhet. E-utbildningarna kommer att kunna användas av kommuner, skolor samt organisationer runt om i landet. Projektet är unikt även i internationella sammanhang.

Efter projektet

Projektet drevs under två år av föreningen Amanah. Under den här tiden färdigställdes merparten av de moduler som utgjorde projektets e-utbildning. De sista delarna; lärarhandledning och spridning som planerats till det tredje året, blev inte möjlig att genomföra i föreningens regi. Förutsättningarna i projektet förändrades radikalt till följd den uppblossande konflikten mellan Israel och Palestina. En av föreningens samarbetspartners kommer därför att slutföra det sista året.

Beviljat belopp

8 970 702 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2021 och avslutades i december 2023.

Beviljat belopp

8 970 702 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2021 och avslutades i december 2023.

Kontakt

Ort
Malmö

Liknande projekt

  • Vardagsklimatet

    Projektet skapas av och för ungdomar i åldern 15-25 år. Det övergripande syftet är att bidra till att begränsa och mildra konsekvenserna av…

  • Otto - Vägen vidare

    Många nykomna unga lever i ofrivillig ensamhet och upplever en stor tomhet när de anländer till Sverige. Därför behövs projektet Otto- Vägen vidare.…

  • Wag the city

    I projektet Wag the City utvecklas ett nytt sätt att arbeta med kultur som integrationsfaktor i Malmö och Botkyrka.

Sidan uppdaterades 2024-03-19.