Till innehållet

Tro på tillit

Projektet drivs av: Amanah

Beskrivning av projektet

Föreningen Amanah vill genomföra ett projekt vars syfte och mål är att förebygga antisemitism och islamofobi. Projektet kommer att genomföras i samverkan med unga, oavsett religiös tillhörighet eller ej.

Centralt för projektet är utvecklingen av en digital e-utbildningsplattform. Den primära målgruppen är unga mellan 12-25 år och den sekundära deras anhöriga och yrkesverksamma som möter unga.

Den första delen av projektet är utvecklingen av en e-utbildning som kommer att bestå av ett antal moduler där teori blandas med praktiska övningar och verktyg. Den andra delen av projektet består av en stöd- och rådgivningssektion, där unga så väl som föräldrar och yrkesverksamma kan få stöd och vägledning. Projektets tredje del omfattar utveckling och genomförande av fysiska utbildningar, som ett komplement till e-utbildningen.
De relativt höga projektkostnaderna beror till stor del på behovet av IT-utveckling. Detta motiveras av att e-utbildningen kommer att bli en viktig del i bland annat skolans värdegrundsarbete mot diskriminering, hat och fördomar. Det kommer att knytas en referensgrupp med representanter från målgruppen, relevanta myndigheter och organisationer till projektet.

Efter projektets slut kommer plattformen dels att implementeras i föreningen och flera av dess samarbetspartners reguljära verksamhet. E-utbildningarna kommer att kunna användas av kommuner, skolor samt organisationer runt om i landet. Projektet är unikt även i internationella sammanhang.

Läs mer

Nyhet: Föreningen Amanah beviljas stöd av Allmänna arvsfonden

Beviljat belopp

12 508 420 kronor

Projektets tidstatus

83%

Projektet startade i september 2021 och avslutas i september 2024.

Beviljat belopp

12 508 420 kronor

Projektets tidstatus

83%

Projektet startade i september 2021 och avslutas i september 2024.

Kontakt

Ort
Malmö

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2022-07-01.