Till innehållet

Ung i fängelse

Projektet drevs av: Arbetets museum

Beskrivning av projektet

Unga som sitter i fängelse gör en utställning som belyser deras egna berättelser.

Syftet med projektet är att lyfta fram unga, frihetberövades, berättelser i form av en utställning som kan ses som ett komplement till och tydliggörare av tidigare och pågånge projekt kring målgruppen. Berättelserna skildras i en 3D-utställning som belyser ungas väg till kriminalitet, mötet med Kriminalvården, synen på sig själva som unga vuxna och vägen till arbete.  

Målet är att arbetet med utställningen kan för ungdomarna bli en del i processen att hitta sig själva, få ökad självkänsla och självförtroende. Utställningen ska bli ett inlägg i samhällsdebatten och en möjlighet att låta de ungas röster få höras. På så sätt hoppas vi på att motverka fördomar och bidra till en större öppenhet för människor med neuropsykiatriska nedsättningar. Utställningen ska också ses som ett verktyg för att arbeta med ökad kompetens kring bemötande.

Det första året har inneburit mycket arbete med att sondera terrängen kring vilka aktörer vi ska koppla på, sätta in klienter och personal och representant från Attention i hur vi ska jobba med att synliggöra klienters berättelser i en utställning. Tack vare engagerad personal inne på Anstalten Luleå hade inte projektet gått att genomföra! När vi stötte på problem i och med att klienterna hoppade av studiecirkeln och inte ville dela med sig av sina berättelser, så tog personalen initiativet och diskuterade i arbetsgruppen om hur man skulle kunna gå tillväga för att få klienterna att jobba vidare med projektet. Det har varit en ganska stökig vår på anstalten. Osämja bland klienter, förflyttning och nytillskott i tät följd. Det har påverkat gruppen och personalens hantering av projektet. Trots detta har projektet löpt på enligt planen, men kanske inte riktigt på det sätt som var tänkt från början. Tack vare att vi bytte strategi och vände oss till fler anstalter och häkten fick vi också in berättelser som speglar tjejers situation och anledning till hur de hamnat i fängelse. Det kommer att finnas möjlighet för häkten och anstalter att fortsätta att skicka in berättelser från unga klienter. Dessa kommer att vara viktiga tillskott till den antologi som vi kommer att producera under år 2.  

De unga får tolkningsföreträdet och ansvarar för att jobba fram en utställning som ska vara 100 m2 och kunna gå på turné runt om i Sverige (6 orter). Först visningplats är Arbetets museum i Norrköping med start den 24/1-2015. Vidare kommer tidigare interner att få möjlighet att jobba med utställningen när den visas på de olika visningsplatserna.

Huvudkontoret Kriminalvården, Åsa Wallengren som är utsedd av regeringen att utveckla stödåtgärder till unga i fängelse, Lärcentrum, Attention Fri-projektet, Attention Östergötland, Kronofogdemyndigheten, Socialtjänsten, Arbetsförmedlingen, SUPERACT, Försvarsmuseum Boden, Skolverket, Statens institutionsstyrelse, 5 st övriga häkten och anstalter samt Brottsofferjouren  

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2013 och avslutades i november 2016.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2013 och avslutades i november 2016.

Kontakt

Ort
Norrköping

Liknande projekt

  • Världsspråket Schack - nya mötesplatser och nya gemenskaper

    Projektet syftar till att utveckla en schackmetodik som skapar bättre förutsättningar för nyanlända ungdomar att inkluderas i nya gemenskaper och…

  • Pengar!

    I projektet ska ungdomar utveckla verktyg för att utforska det komplexa fenomenet pengar i syfte att förstå hur människor ser på pengar i relation…

  • Där vänskap och kultur skapas

    Projektets syfte är att utveckla en kulturell och kreativ mötesplats, Stage Skandia, för ungdomar i Norrköping. Här ska man kunna utveckla sitt…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.