Till innehållet

Ung Kulturarrangör

Projektet drevs av: Bräcke Folkets Hus upa

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla en modell för hur en organisation kan generationsväxla genom att ungdomar själva äger och driver evenemang och tar ansvar för allt från planering av aktiviteter och evenemang till genomförande och uppföljning, inklusive ekonomi- och tillståndsfrågor.

Vidare arbetar målgruppen med övergripande visions- och styrningsarbete, bildar en egen resultatenhet och besätter platser i föreningens styrelse. En aktivitets- och utbildningsmanual tas fram som sedan blir fritt tillgänglig för andra som vill ta efter. Projektet blir efter tre år en del av föreningens ordinarie verksamhet och sprids tillsammans med samverkansparterna till andra organisationer.

Efter projektet

Projektet har utvecklat en modell för hur ungdomar i glesbygd kan planera och driva samt sprida kulturevenemang. Modellen lever vidare inom ramen för stödmottagarens ordinarie verksamhet. Projektets lärdomar finns dokumenterade i en utbildnings- och aktivitetsmanual samt fritt tillgängliga på webbplatsen https://ung.fhbracke.se

Beviljat belopp

2 040 679 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2020 och avslutades i januari 2024.

Beviljat belopp

2 040 679 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2020 och avslutades i januari 2024.

Kontakt

Liknande projekt

  • Hjälteskolan

    Projektet ska bland annat genom scenkonsten inspirera ungdomarna till en bättre kommunikationsförmåga, självinsikt att hitta sig själv och sina goda…

  • SAK UNG - aktivera unga i samtidskonst

    Projektet ska öka ungas närvaro och inflytande i Sveriges konstliv och ge unga mellan 16-25 år möjligheten att driva igenom sina idéer i projektform.

  • Vår scen

    Ungdomar från olika föreningar bygger under tre år upp en kulturverksamhet i Ljungby för målgruppen 16 till 25 år.

Sidan uppdaterades 2024-07-02.