Till innehållet

Unga arrangörer

Projektet drivs av: Riksteatern Halland

Beskrivning av projektet

Vi vill stärka ungdomars möjlighet till inflytande inom kultur genom att skapa en samverkan mellan gymnasieskolan, teaterförening och kulturförvaltning i kommunen där ungdomarna i högsta grad är delaktiga och står i centrum. 

Öka inflytandet för kulturintresserade ungdomar i Kungsbacka både som konsumenter och som egna arrangörer i kommunen. 

Skapa en samverkansmodell för hur ungdomars initiativ och intressen inom kultur kan omvandlas till ett reellt inflytande i kulturutbudet i kommunen och i övriga Halland inom tre år samt att alla ungdomar 13-25 år 2017 ska veta hur de kan ansvara för egna arrangemang i samarbete med Riksteatern och andra.  

Hållbarhetens kärna ligger i att unga arrangörer och dess arrangörsskap blir integrerad i skolans kurser, främst på estetiska programmet. De unga arrangörerna i sin tur samarbetar med de förvaltningar som har kopplingar till deras evenemang och knyts till olika föreningar i kommunen. Dessutom är det viktigt att på olika sätt genom media och information göra unga arrangörer kända och etablerade i kommunen både hos politiker och det civila samhället.

Ungdomar mellan 13-25 år är välkomna att delta aktivt och de arrangemang som görs kommer alla intresserade ungdomar i kommunen till del.

Samarbeten sker mellan Skolan, Kulturförvaltningen, Fritid & Folkhälsa i Kungsbacka, Kungsbacka Teaterförening, Riksteater Halland och regionalt. Ett samarbete med Varberg håller på att etableras.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2014 och avslutades i februari 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2014 och avslutades i februari 2017.

Kontakt

Ort
Kungsbacka

Liknande projekt

  • Affärsnytta och Sociala medier

    Affärsnytta och Sociala medier är ett projekt för både ungdomar och företagare där vi använder ungas intresse av IT och sociala medier till att för…

  • Porrens verklighet - en förstudie

    Another Development foundation vill tillsammans med ungdomsföreningen SNAF-Sexualkunskapen ni aldrig fick, genomföra en förstudie för att undersöka…

  • Experiment för alla

    Syftet med projektet är att stärka elevernas kritiska tänkande samt att sänka trösklarna till den akademiska världen för barn i områden med hög…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.