Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Unga engagerar unga

Projektet drivs av: Insamlingsstiftelsen Kvinna till kvinna

Beskrivning av projektet

Kvinna till Kvinna stärker kvinnor i krig och konflikter för att deras makt och inflytande ska öka. Vi samarbetar med kvinnoorganisationer som på olika sätt stärker kvinnor att ta plats i arbetet för hållbar fred och återuppbyggnad.

Syftet är att kanalisera ungas intresse för Kvinna till Kvinnas frågor och att öka kunskapen om kvinnors situation i krigs-och konfliktdrabbade områden, deras roll i fredsbyggande arbete och våra påverkansmöjligheter. Vidare är syftet att utveckla och ta fram verktyg som kan användas i utbildningssyfte.

Målet är att bilda informatörsgrupper bestående av unga volontärer som vill aktivera sig för att förbättra kvinnors möjligheter att delta i fredsbyggande arbete. Metoden bygger på att unga engagerar unga som via möten, nätverk och sociala medier skapa opinion och ökar kunskapen om kvinnor, fred och säkerhet.

Att vara informatör innebär att kontinuerligt delta på informatörsträffar för att öka sitt eget kunnande i olika sakfrågor för att i sin tur sprida kunskapen till fler ungdomar. Vid föreläsningar och aktiviteter på skolor, via Facebook, Twitter och vår hemsida kommer vi att bjuda in intresserade ungdomar för att bilda nya informatörsgrupper som i sin tur vill delta på olika aktiviteter, däribland skolföreläsningar, temadagar och vid andra arrangemang, Metoden bygger på principen ”unga engagerar unga”. Vi planerar att under första projektåret få igång tre nya informatörsgrupper i landet, med ca 15-20 medlemmar i varje grupp. Alla nytillkomna informatörer måste genomgå en grundutbildning för att de ska känna sig trygga med ämnena innan de själva får gå ut och föreläsa. Minst en gång per termin och plats kommer en sådan utbildning att ges. Varje grupp bestämmer med stöd av projektledaren hur många träffar de vill ha under terminerna, men vi kommer kontinuerligt erbjuda fördjupade utbildningar för att öka kunskapen och tillhörigheten

Vi samarbetar med Sensus studieförbund, såväl på nationell som på lokal nivå.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2014 och avslutades i februari 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2014 och avslutades i februari 2017.

Kontakt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.