Till innehållet

Unga romska hälsoinspiratörer

Projektet drevs av: Romska Ungdomsförbundet (RUF)

Beskrivning av projektet

Projektet genomförs av Romska Ungdomsförbundet med målet att skapa en förbättrad hälsa bland romska ungdomar i Sverige. Ungdomar hjälper andra ungdomar till en bättre hälsa är projektets röda tråd. Utbildningar varvas med aktiviteter í projektet.

Romer har framtill början av 1960.-talet varit utslutna från samhället och har inte kunnat ta del av tex. sjukvård. Detta har resulterat i en stark ohälsa och omedvetenhet om den egna hälsan som går från generation till generation. Projektet Unga romska hälsoinspiratörer verkar i Skåne och har under våren utökats till Västra Götalands samt Stockholms län med syftet att utbilda 10 romska ungdomar vardera i varje region för att göra andra romer i deras och andra omgivningar mer medvetna om den egna hälsan, bana väg för en förbättrad hälsa och inte minst försöka att ändra den negativa livsstilen som utanförskap medför. Hälsoinspiratörerna utbildas av Länsstyrelsen i Skåne samt Lunds universitet som även följer och utvärderar projektet externt. Utbildningar sker minst en gång per månad under helger och varvas med att hälsoinspiratörerna arbetar med vardera 10 personer där de olika metoder som de utbildats i beprövas och redovisas till nästa utbildningshelg.

Målet är att skapa en förbättrad hälsa bland romska ungdomar nationellt. Målet är att skapa romska hälsoinspiratörer som ska fungera som resurspersoner och utbildare för att sprida kunskap om den egna hälsan och förebygga ohälsa bland den romska befolkningen. Målet är att skapa förutsättningar för romska ungdomar att aktiveras och ges alternativ till stillasittande genom att erbjuda aktiviteter som hälsoinspiratörerna bjuder in till. Målet är att skapa en hållbar och långsiktig livsstil där individen är medveten om sin egen hälsa och har kunskap om hur han/hon kan förbättra sin hälsa.

Efter projektet kommer de utbildade hälsoinspiratörerna verka i Romska Ungdomsförbundets lokalavdelningar där de redan är verksamma sedan tidigare, dock ej som hälsoinspiratörer. Hälsoinspiratörerna kommer att vara en resurs inte minst för förbundets 4000 medlemmar men även för de kommuner där de är verksamma. Medvetheten om den egna hälsan ökar inte minst i kärngruppen, hälsoinspiratörerna som i sin tid skapar ringar på vattnet genom att informera och upplysa sin omgivning och andra om de nya kunskaperna som utbildningarna ger.

Hälsoinspiratörerna har själva varit med och framtagit vilka moment som de känner är viktiga att lyfta i utbildningen i samverkan med Lännstyrelsen i Skånes län samt Lunds universitet som anordnar utbildningarna. Hälsoinspiratörerna deltar aktivt i utbildningarna och redovisar sina aktiviteter och hemuppgifter både i tal, skrift och bild. Även föräldrar bjuds in till att delta i de aktiviteter som genomförs av hälsoinspiratörerna.

Projektet samarbetar med Länsstyrelsen i Skånes län, Region Skåne, Lunds Universitet, MUCF, Västra Götalands samt Stockholms län samt Länsstyrelsen i Stockholms län. Utöver dessa samarbetar projektet med fem romska föreningar anslutna till Romska Ungdomsförbundet i Malmö, Eslöv, Lund, Svedala samt Landskrona samt romska föreningar i Västra Götalands samt Stockholms län.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2015 och avslutades i februari 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2015 och avslutades i februari 2018.

Kontakt

E-post
Ort
Skåne

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.