Till innehållet

Unga Västanå

Projektet drevs av: Västanå Teater

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla en barnteatermodell med fokus på berättande, drama, folklig dans och musik.

Projektets syfte är att:

  • erbjuda en barn- och ungdomsverksamhet inom Västanå Teater
  • ge insikter och kunskaper om folkkulturens kulturarv för att bättre förstå sin identitet
  • placera teatern mitt i samhället som arena för samtal och engagemang
  • upprätthålla grundläggande demokratiska värderingar.

Målgrupp är barn i åldern 8-18 år i Sunne och närliggande kommuner. Minst 200 barn och unga ska vara delaktiga i verksamheten redan efter det första projektåret. Unga Västanå ska särskilt engagera nyanlända barn och unga i verksamheten och vara en kraft för integration. Projektet ska på sikt fortsätta i teaterns ordinarie verksamhet.

Efter avslutat projekt

Nya Västanå Teater har genom projektet utvecklat en barnteatermodell med fokus på berättande, drama, folklig dans och musik. Syftet har varit att erbjuda en barn- och ungdomsverksamhet inom Nya Västanå Teater, att ge insikter och kunskaper om folkkulturens kulturarv för att bättre förstå sin identitet, att placera teatern mitt i samhället som arena för samtal och engagemang samt upprätthålla grundläggande demokratiska värderingar. Målgruppen har varit barn från 8-18 års ålder i Sunne och närliggande kommuner. Cirka 1200 barn och unga har varit delaktiga i verksamheten under projektåren. Ett särskilt syfte med Unga Västanå var att engagera nyanlända barn och unga i verksamheten och vara en kraft för integration. Situationen förändrades och från projektår två och framåt fanns det inte så många nyanlända kvar i Sunne.

Projektet har lett till att teatern numera har en etablerad barn- och ungdomsverksamhet.

Verksamheten fortsätter i teaterns egen regi.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2016 och avslutades i april 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2016 och avslutades i april 2019.

Kontakt

Ort
Sunne

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-11-04.