Till innehållet

Ungdomsresa - etableringen av unga i socialt utanförskap

Projektet drevs av: Umis förening

Beskrivning av projektet

Projektet ska skapa hopp och socialt engagemang hos unga i åldern 10-25 år som är boende i socialt utsatta områden i Borlänge, genom att utbilda och stärka engagerade ungdomar till ungdomsledare.

Projektets mål är att skapa hopp och socialt engagemang hos unga i åldern 10-25 år som är boende i socialt utsatta områden i Borlänge. Detta ska man göra genom att utbilda och stärka engagerade ungdomar till ungdomsledare. Metoderna bygger på peer to peer samt att stärka och lyfta fram positiva förebilder i närområdet. Projektet kommer utgå från sex delmoment som kommer bestå av: samhällsorientering för unga, empowerment av unga som rättsinnehavare, inspiration som leder till egen försörjning och självständighet, demokratiska värderingar, föreningslivet som demokratisk skola och slutligen en del som kommer att fokusera på föräldrarnas-och/eller vårdnadshavares engagemang. Projektet syftar även till att verka som en stärkande integrationsmetod i området och bygga broar mellan människor oavsett härkomst. Projektet kommer ta fram en strukturerad handbok tillsammans med målgruppen som man med projektets samarbetspartners kommer att sprida nationellt, dels genom interna nätverk, dels genom årliga konferenser som projektet kommer arrangera i Borlänge. Projektet görs i samarbete med Unga Örnar Borlänge, Somaliska Riksförbundet och Borlänge kommun.

Efter projektet

Projektet ledde till att man utbildade 70 ungdomsledare 15-25 år för 300 barn 10-14 år (målet var 70/200) Ungdomsledarna har fått förståelse för rättigheter och skyldigheter i samhället och mer kunskap om mänskliga rättigheter vilket inspirerat flera till studier även efter gymnasiet. Vidare har målgruppen fått mera kunskaper kring samhällets demokratiska värderingar och ett ökat engagemang och kunskap kring föreningslivet. De har besökt Riksdagen samt träffat beslutsfattare på kommunal- och riksnivå. Pandemin har inneburit att digitala mötesplatser byggts upp. Man har även tagit fram en metodhandbok utifrån erfarenheterna i projektet kring etablering av unga i socialt utanförskap.

Verksamheten lever vidare i föreningens regi men även i samverkan med samarbetspartners såsom Unga Örnar, Rädda Barnen och kommunen. Den metodhandbok som tagits fram finns digitalt på föreningens webb under namnet ”Att utöka egenmakten i socioekonomiskt utsatta områden”.


Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2018 och avslutades i december 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2018 och avslutades i december 2021.

Kontakt

E-post
Ort
Borlänge

Liknande projekt

  • Röster från Baba

    Projektet vänder sig till barn och unga som kommit ensamma till Sverige, som står utanför samhällets insatser av olika anledningar och därmed…

  • Sträck ut din hand

    Projektet ska underlätta för ensamkommande ungdomar i Sverige genom att ge dem verktyg för att hantera sina liv och få hopp om framtiden, vare sig…

  • Ensamma barn på flykt

Sidan uppdaterades 2022-01-24.