Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Ungdomsresa - etableringen av unga i socialt utanförskap

Projektet drivs av: Umis förening

Beskrivning av projektet

Projektet ska skapa hopp och socialt engagemang hos unga i åldern 10-25 år som är boende i socialt utsatta områden i Borlänge, genom att utbilda och stärka engagerade ungdomar till ungdomsledare.

Projektets mål är att skapa hopp och socialt engagemang hos unga i åldern 10-25 år som är boende i socialt utsatta områden i Borlänge. Detta ska man göra genom att utbilda och stärka engagerade ungdomar till ungdomsledare. Metoderna bygger på peer to peer samt att stärka och lyfta fram positiva förebilder i närområdet. Projektet kommer utgå från sex delmoment som kommer bestå av: samhällsorientering för unga, empowerment av unga som rättsinnehavare, inspiration som leder till egen försörjning och självständighet, demokratiska värderingar, föreningslivet som demokratisk skola och slutligen en del som kommer att fokusera på föräldrarnas-och/eller vårdnadshavares engagemang. Projektet syftar även till att verka som en stärkande integrationsmetod i området och bygga broar mellan människor oavsett härkomst. Projektet kommer ta fram en strukturerad handbok tillsammans med målgruppen som man med projektets samarbetspartners kommer att sprida nationellt, dels genom interna nätverk, dels genom årliga konferenser som projektet kommer arrangera i Borlänge.

Projektet görs i samarbete med Unga Örnar Borlänge, Somaliska Riksförbundet och Borlänge kommun.

Projektets tidstatus

99%

Projektet startade i oktober 2018 och avslutas i oktober 2021.

Projektets tidstatus

99%

Projektet startade i oktober 2018 och avslutas i oktober 2021.

Kontakt

E-post
Ort
Borlänge
Sidan uppdaterades 2021-03-16.