Till innehållet

Ungt Mode - mode & hållbarhet

Projektet drevs av: Animal Spirits

Beskrivning av projektet

Trots ett starkt intresse hos ungdomarna är det väldigt få från ytterstäderna som håller drömmen om att göra karriär inom modebranschen vid liv. Ungt Mode vill hålla drömmen vid liv och bredda rekryteringen till Konstfack och Beckmans designskolor.

Ungt Mode bidrar till att modebranschen blir lika bred som sport- och musikbranscherna. Idag dominerar vit medelklass från innerstan.  

Ungt Mode – arbetar för att:

 • ungdomar från ytterstaden kommer in på förberedande skolor och till högre studier inom mode och design
 • eller på andra sätt skapar sig en karriär inom mode.

Det finns ett antal nyckelaktörer som avgör om Ungt Mode överlever:

 • Ungdomarna. De är självklart bäst på att beskriva egna intressen och behov. Ungdomarna ska få bekräftat och känna att Ungt Mode är en väg till högre utbildning och karriär inom mode och design.
 • Utbildningsanordnare. Samarbete med förberedande skolor och designhögskolor hjälper oss att se till att Ungt Mode erbjuder ungdomarna rätt kompetensutveckling och kompetenser som är meriterande. Vi ska också se till att kursinnehållet är generellt meriterande. Vare sig ungdomarna fortsätter sin karriär inom mode och design eller inte, ska lärandet ha ett värde.
 • Utbildnings- och arbetsmarknadsansvariga. På kommuner och myndigheter stöder de oss att använda befintliga system och strukturer som stödjer ungdomar. Det kan handla om ekonomiska stöd men också om personella resurser, lokaler, utrustning, material etc. Dialogen med aktörerna hjälper också Ungt Mode att förstå på vilka sätt vi kan bidra till att utveckla nya strukturer.
 • Modebranschen. Branschråd, etablerade modeföretag, designers, skribenter, fotografer och modeller gör det möjligt för Ungt Mode att vara närvarande i professionella sammanhang och i kontakt med branschnätverk. Ungt Mode kan lotsa ungdomarna till sammanhang och nätverk. Ungt Mode ska samproducera kurser, workshops, utställningar, seminarier och modevisningar med branschaktörer.

Öppen Modeskola utvecklar verksamhet tillsammans med ungdomarna och i samarbete med etablerade skolformer. Ungt Mode är noggranna med att skapa ett klimat som uppmuntrar ungdomarna att uttrycka vad de tycker, och också våga utmana sig själva (genom att säga mer, eller göra mer än vad de trodde att de vågade). Ungdomarna ska känna och uppleva att deras intresse står i centrum när vi utvecklar Ungt Mode. Vi har fått deras förtroende efter väl genomförda kurser, workshops och  modevisningar. Det förtroendet ska vi förvalta och utveckla. Har vi förtroendet kan vi också utmana ungdomarna på allvar:

 • få dem att ta nya steg
 • lära sig mer om hantverket
 • förstå mer om egna och andras intressen och hur modebranschen fungerar
 • förstå vilka sociala strukturer de rör sig i, vilka sociala nätverk som är centrala, vilka sammanhang och platser som är täta
 • förstå hur modescenen ser ut i idag och scenens styrkor,  svagheter och brister
 • att känna sig fram, pröva sig fram och våga ta plats.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2014 och avslutades i december 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2014 och avslutades i december 2017.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

 • Norm Creative Settings

  Norm Creative Settings är ett tvärvetenskapligt metodutvecklingsprojekt för att utveckla arbetsmetoder och strategier, som använder sig av kulturens…

 • Utvecklad stödverksamhet för tjejer och unga kvinnor med funktionsnedsättning

  Alla ska känna att de kan kontakta en tjejjour när de behöver! Projektet riktar sig särskilt till tjejer med dolda funktionsnedsättningar.

 • Process Kedjan och Radio Fri

  Process Kedjans modell är ett komplement för ungdomars rehabilitering tillbaka till samhället med fokus på mentorskap, anhörigstöd och kreativ…

Sidan uppdaterades 2022-05-02.