Till innehållet

Ur barnens perspektiv

Projektet drevs av: Sveriges Kvinnojourers Riksförbund

Beskrivning av projektet


Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2010 och avslutades i oktober 2013.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2010 och avslutades i oktober 2013.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Barns röst - om att lyssna till och lära av unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

    Barns röst-projektet vill göra unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) mer delaktiga i det egna stödet och att inspirera dem att…

  • Lek för livet

    Projektet ska sprida kunskap om vad lek är och lekens betydelse för att skapa positiva kamratkulturer, främja inkludering och motverka utanförskap.

  • Naturparkour

    Naturparkour står för glädje, rörelse, spontanitet och prestigelöshet. Friluftsfrämjandet vill öka ungas rörelse utomhus, med fokus på barn och unga…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.