Till innehållet

Vad ska ni ha oss barn till? Uppfostran -barns och ungas röster

Projektet drivs av: Föreningen Unga Klaras Vänner

Beskrivning av projektet

Det är genom uppfostran en stor del av oss blir till, på gott och ont. Unga Klara ska utifrån olika konstnärliga och mänskliga perspektiv - i nära samarbete med publiken utforska vad uppfostran är, vad den vill vara och vad den gör med oss.

Syftet är att skapa ett utrymme och en arena där barn och unga kan göra sina röster hörda och att lyfta barns och ungas perspektiv inom föräldrastödsområdet. Föreningen vill använda teaterns möjligheter till fördjupad dialog och gestaltning i angelägna frågor om uppfostran.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2010 och avslutades i september 2013.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2010 och avslutades i september 2013.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Qrut

    Ett aktivt föräldrastöd utifrån de behov och förutsättningar som varje enskild deltagare har. Stöd i möten med myndigheter, stöd vid umgänge, stöd…

  • Regnbågsfamiljer i väntan

    Projektet ska erbjuda hbtq-personer stöd och trygga sammanhang under graviditet och den första tiden som föräldrar.

  • Romaniteams

    Projektet syftade till att stärka romska ungdomars hälsa, självförtroende och självbild genom boxningsträning.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.