Till innehållet

Vägen vidare - för unga som varken arbetar eller studerar (UVAS)

Projektet drivs av: Riksförbundet Attention

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som varken arbetar eller studerar ska bli delaktiga i sin egen utveckling. De ska ta fram strategier och metoder som kan hjälpa dem att förändra sin livssituation. Dessa ska också kunna användas av anhöriga och yrkesverksamma som möter målgruppen. 

Målgruppens egna erfarenheter om vad som orsakat att de befinner sig i den situation de är i, och deras behov av vad de behöver för att ta sig ur den, samlas in genom möten och enkäter. Projektet ska även skapa plattformar där målgruppen och professionen möts och samverkar kring hur stöd och hjälp kan förbättras.
Efter projektet ska material och metoder spridas till relevanta aktörer och förankras i Attentions lokalföreningar. Lokalföreningarna fortsätter driva samtalsgrupper för ungdomar och anhöriga i syfte att stötta till förändring.

Det kunskaps- och utbildningsmaterial som projektet tar fram ska finnas på Attentions webb och utbildningsplattform och användas i deras kontakter med myndigheter och andra relevanta aktörer.


Beviljat belopp

6 847 855 kronor

Projektets tidstatus

41%

Projektet startade i januari 2022 och avslutas i december 2024.

Beviljat belopp

6 847 855 kronor

Projektets tidstatus

41%

Projektet startade i januari 2022 och avslutas i december 2024.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Livsviktiga snack i skolan

    Suicide Zero kommer i detta projekt att anpassa och utveckla den befintliga metoden Livsviktiga snack så att den även kan användas i skolan.

  • Livslinjen - en plats där unga kan få stöd att hantera livet

    I projektet ska Mind utveckla en ny stödlinje för unga mellan 16 och 25 år för att ge tillgång till medmänskligt stöd att hantera livssvårigheter…

  • Tvångsvårdad men inte utan rättigheter

    Projektets övergripande syfte är att sprida kunskap om individers mänskliga rättigheter och uppmärksamma människorättskränkningar inom ramen för…

Sidan uppdaterades 2022-11-08.