Till innehållet

Vägen vidare - för unga som varken arbetar eller studerar (UVAS)

Projektet drivs av: Riksförbundet Attention

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som varken arbetar eller studerar ska bli delaktiga i sin egen utveckling. De ska ta fram strategier och metoder som kan hjälpa dem att förändra sin livssituation. Dessa ska också kunna användas av anhöriga och yrkesverksamma som möter målgruppen. 

Målgruppens egna erfarenheter om vad som orsakat att de befinner sig i den situation de är i, och deras behov av vad de behöver för att ta sig ur den, samlas in genom möten och enkäter. Projektet ska även skapa plattformar där målgruppen och professionen möts och samverkar kring hur stöd och hjälp kan förbättras.
Efter projektet ska material och metoder spridas till relevanta aktörer och förankras i Attentions lokalföreningar. Lokalföreningarna fortsätter driva samtalsgrupper för ungdomar och anhöriga i syfte att stötta till förändring.

Det kunskaps- och utbildningsmaterial som projektet tar fram ska finnas på Attentions webb och utbildningsplattform och användas i deras kontakter med myndigheter och andra relevanta aktörer.


Beviljat belopp

6 847 855 kronor

Projektets tidstatus

82%

Projektet startade i januari 2022 och avslutas i december 2024.

Beviljat belopp

6 847 855 kronor

Projektets tidstatus

82%

Projektet startade i januari 2022 och avslutas i december 2024.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2024-01-04.