Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Vargaprojektet

Projektet drivs av: Amatörteaterns Riksförbund Stockholm

Beskrivning av projektet

Ett teaterprojekt om tjejer, våld och konflikter där ungdomar skriver och sätter upp egna föreställningar, med stöd av professionella dramatiker och regissörer. Ett kunskapsutbyte unga och vuxna om genus- makt- och våldsstrukturer.

Vargaprojektet handlar om att diskutera tonårstjejer och konflikt. Vad som än kommer upp utifrån dessa ord är vi beredda att diskutera. Det kan röra sig om våld, det kan också röra sig om andra metoder för hur en kan anta positioner i samhället. Vi vill helst att berättelserna ska problematisera och diskutera orsaker ur såväl ett aktörsperspektiv som ett strukturellt perspektiv. Till en början hade vi fokus på våld, med utgångspunkt i att våldstatistiken för tjejer ökade. Men med tiden har begreppet konflikt tagits in för att bredda berättelsernas djup och innehåll. Vi fann det nödvändigt att diskutera konflikt för att inte utelämna frågor om samhällsutveckling, underliggande mekanismer och på så sätt skapa en fördjupad förståelse för temat. Om vi bara diskuterat tonårstjejers våld hade vi riskerat att hamnat i en snårig moraliserande diskussion som kanske i värsta fall missriktat budskapet och förstärkt stereotypa könsroller. Där vill vi ju inte hamna. Därför har vi diskuterat våld, makt, maktordning, extrema exempel, konfliktladdade men nyttiga situationer, moral och etik, osv. Och för att kunna ta in fler aspekter av detta så använder vi idag begreppet till konflikt.  


  • Att nå 1000 unga tjejer
  • Att utvecklar en hållbar strategi för att ATR även ska kunna arbeta med detta efter det att projektmedlen är slut.
  • Öka med 50 nya medlemmar i ATR Stockholm
  • Att under projektets gång skapa åtta manus på temat som det blir uppsättning av och spelas upp inför publik.

Ungdomarna skriver och regisserar sina egna texter och föreställningar. Det sker helt på deras villkor, både vad gäller den konstnärliga nivån och innehållet. De får stöd i form av handledning från professionella dramatiker och regissörer erbjuds i den grad de vill och projektet förmår. Projektet erbjuder även seminarier och workshops i temat under rubriker som makt, våld och genus.

Ungdomarna skriver och regisserar sina egna texter och föreställningar. Det sker helt på deras villkor, både vad gäller den konstnärliga nivån och innehållet. De får stöd i form av handledning från professionella dramatiker och regissörer erbjuds i den grad de vill och projektet förmår.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2011 och avslutades i september 2014.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2011 och avslutades i september 2014.

Kontakt

Ort
Stockholm
Sidan uppdaterades 2020-06-02.