Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

VI SKA MED!

Projektet drivs av: Sveriges Dövas Ungdomsförbund

Beskrivning av projektet

  "Vi ska med" projektet syftar till att förbättra förutsättningarna på arbetsmarknaden för unga döva, hörselskadade och dövblinda. 

Projektet syftar till att förbättra förutsättningarna för unga döva, personer som har dövblindhet eller har en hörselskada på arbetsmarknaden. Detta ska ske genom att fokusera på två olika saker - öka målgruppens kunskap om sina egna rättigheter, och samt satsa på informationsspridning och opnionsarbete.  Vår målgrupp är alla unga personer som är döva, har en hörselskada eller har en dövblindhet, både de som är aktiva i våra organisationer och de som är utanför. Genom att skapa ett utbildningspaket och en informationsbank kommer vi att kunna öka deras kunskap om vilka rättigheter de har på arbetsmarknaden när det kommer till arbetshjälpmedel och tolk för exempel. Vi kommer även erbjuda möjlighet till olika träffar där ett kunskapsbyte ska ske från varandra i målgruppen, som de kan dela av deras upplevelser i jobbiga situationer på arbetsmarknaden.  När projektet skapar en informationsbank och ett utbildningspaket så skapar vi också förutsättningar och kunskap om hur arbetet med arbetsmarknadsfrågor inom verksamheten kan fortgå i våra organisationer efter projektens slut.


  • ​Sveriges Döva Ungdomsförbund
  • Unga Hörselskadade
  • Dövblind Ungdom

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2015 och avslutades i juni 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2015 och avslutades i juni 2018.

Kontakt

Ort
Sundbyberg, Stockholm
Sidan uppdaterades 2020-06-02.