Till innehållet

VI SKA MED!

Projektet drivs av: Sveriges Dövas Ungdomsförbund

Beskrivning av projektet

  "Vi ska med" projektet syftar till att förbättra förutsättningarna på arbetsmarknaden för unga döva, hörselskadade och dövblinda. 

Projektet syftar till att förbättra förutsättningarna för unga döva, personer som har dövblindhet eller har en hörselskada på arbetsmarknaden. Detta ska ske genom att fokusera på två olika saker - öka målgruppens kunskap om sina egna rättigheter, och samt satsa på informationsspridning och opnionsarbete.  Vår målgrupp är alla unga personer som är döva, har en hörselskada eller har en dövblindhet, både de som är aktiva i våra organisationer och de som är utanför. Genom att skapa ett utbildningspaket och en informationsbank kommer vi att kunna öka deras kunskap om vilka rättigheter de har på arbetsmarknaden när det kommer till arbetshjälpmedel och tolk för exempel. Vi kommer även erbjuda möjlighet till olika träffar där ett kunskapsbyte ska ske från varandra i målgruppen, som de kan dela av deras upplevelser i jobbiga situationer på arbetsmarknaden.  När projektet skapar en informationsbank och ett utbildningspaket så skapar vi också förutsättningar och kunskap om hur arbetet med arbetsmarknadsfrågor inom verksamheten kan fortgå i våra organisationer efter projektens slut.


 • ​Sveriges Döva Ungdomsförbund
 • Unga Hörselskadade
 • Dövblind Ungdom

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2015 och avslutades i juni 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2015 och avslutades i juni 2018.

Kontakt

Ort
Sundbyberg, Stockholm

Liknande projekt

 • Röster från Baba

  Projektet vänder sig till barn och unga som kommit ensamma till Sverige, som står utanför samhällets insatser av olika anledningar och därmed…

 • Safari Sverige

  Safari Sverige är ett filmprojekt för och med ungdomar. Det bygger på att skapa en digital karta av korta filmreportage från hela Sveriges natur.

 • SAK UNG - aktivera unga i samtidskonst

  Projektet ska öka ungas närvaro och inflytande i Sveriges konstliv och ge unga mellan 16-25 år möjligheten att driva igenom sina idéer i projektform.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.