Till innehållet

VI SKA MED!

Projektet drivs av: Sveriges Dövas Ungdomsförbund

Beskrivning av projektet

  "Vi ska med" projektet syftar till att förbättra förutsättningarna på arbetsmarknaden för unga döva, hörselskadade och dövblinda. 

Projektet syftar till att förbättra förutsättningarna för unga döva, personer som har dövblindhet eller har en hörselskada på arbetsmarknaden. Detta ska ske genom att fokusera på två olika saker - öka målgruppens kunskap om sina egna rättigheter, och samt satsa på informationsspridning och opnionsarbete.  Vår målgrupp är alla unga personer som är döva, har en hörselskada eller har en dövblindhet, både de som är aktiva i våra organisationer och de som är utanför. Genom att skapa ett utbildningspaket och en informationsbank kommer vi att kunna öka deras kunskap om vilka rättigheter de har på arbetsmarknaden när det kommer till arbetshjälpmedel och tolk för exempel. Vi kommer även erbjuda möjlighet till olika träffar där ett kunskapsbyte ska ske från varandra i målgruppen, som de kan dela av deras upplevelser i jobbiga situationer på arbetsmarknaden.  När projektet skapar en informationsbank och ett utbildningspaket så skapar vi också förutsättningar och kunskap om hur arbetet med arbetsmarknadsfrågor inom verksamheten kan fortgå i våra organisationer efter projektens slut.


 • ​Sveriges Döva Ungdomsförbund
 • Unga Hörselskadade
 • Dövblind Ungdom

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2015 och avslutades i juni 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2015 och avslutades i juni 2018.

Kontakt

Ort
Sundbyberg, Stockholm

Liknande projekt

 • #jobbet

  #jobbet är ett arbetsmarknadsprojekt som riktar sig till dig mellan 16-26 år. Vi arbetar med event- och föreningsverksamhet.

 • #minframtid

  Projektet ska utveckla en modell där ungdomar i årskurs åtta från Rosengård utbildar sig till ambassadörer. Målet är att unga ska få ökad kännedom…

 • #skolmöten

  Projekt #skolmöten syftar till att skapa ett sammanhang och en metod för att få nyanlända och etablerade ungdomar att mötas, relatera och knyta…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.