Till innehållet

VildVackerVuxen

Projektet drevs av: Studieförbundet Vuxenskolan Örebro

Beskrivning av projektet

Vild Vacker Vuxen är ett kulturprojekt för vuxna personer med utvecklingsstörning och/eller autismspektrum. Vi anordnar kurser, arrangemang och föreställningar där vi arbetar med kulturpedagoger i olika estetiska ämnen.

Projektet Vild Vacker Vuxen bedriver ett viktigt arbete i syfte att:

 • Öka möjligheten till eget skapande och uttryck för personer med utvecklingsstörning och/eller autismspektrum
 • Ge målgruppen deras lagstadgade rätt till personlig stimulans, utveckling och möjlighet att uttrycka sig med olika uttrycksmedel
 • Bidra till ökad självkänsla hos målgruppen
 • Stärka målgruppen och deras rättigheter i förhållande till det omgivande samhället.

Projektet Vild Vacker Vuxen har som mål att:

 • Skapa prova på tillfällen, korta och långa kurser samt föreställningar fyllda av kreativitet och glädje
 • Ge målgruppen möjlighet att uttrycka sig genom kulturen
 • Skapa en kunskapsbank där utbildade ledare, pedagogiska resurser, föreningar, erfarenheter, metoder och kontakter organiseras och tillgängliggörs
 • Ge alla ledare en grund- och fortsättningsutbildning om målgruppen, pedagogisk utbildning och ämnesspecifik utbildning.

Och på längre sikt:
 • Utöka verksamheten så den innefattar målgruppen från Örebro län
 • Främja för en postgymnasial kulturutbildning i Örebro och att under projektets gång inleda dialog med utbildningsaktörer samt Örebro kommun
 • Underlätta för inkludering på kulturarbetsmarknad.

Deltagandet och arbetet inom ramen för kursverksamheten sker utifrån målgruppens olika behov, förutsättningar och intressen.
 

Samarbeten och samproduktioner mellan målgruppen och amatörer/professionella: Samarbeten och samproduktioner ska vara en röd tråd där det pågående arbetet främjar möjligheten till de långsiktiga målen om postgymnasial kulturutbildning samt inkludering på arbetsmarknad.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2010 och avslutades i januari 2013.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2010 och avslutades i januari 2013.

Kontakt

Ort
Örebro

Liknande projekt

 • SV Kulturcollege

  Unik utbildning efter gymnasiesärskolan som ska verka förberedande för arbete alternativt vidare studier. Vi arbetar med kultur som verktyg för att…

 • ROTA

  ROTA- Samlar människor och skapar delaktighet för enskilda medlemmar i Kommunens föreningar.

 • WeSign - Teckenspråk och Kultur

  Oavsett språk anser vi att alla har rätt till kultur. WeSign vet, att vi tillsammans kan förändra attityder och skapa förutsättningar för ökad…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.