Till innehållet

Vision & Motion

Projektet drevs av: MIS - Motion och Idrott för Synskadade

Beskrivning av projektet

Projektets övergripande syftet är att främja självständigt motionerande och idrottsutövande för främst personer med synnedsättning.

Projektets övergripande syftet är att främja självständigt motionerande och idrottsutövande för främst personer med synnedsättning, men projektet hoppas även att insatserna kommer underlätta för personer som har behov av tillgänglighet och ledsagning på grund av andra funktionsnedsättningar.

Många personer med synnedsättning har sämre fysik och psykisk hälsa på grund av isolering och många upplever svårigheter att leva ett aktivt liv där motion och friskvård är en självklar del av ens liv. Detta vill projektet Vision och Motion ändra på. Under projektets gång ska föreningen utveckla och testa en ny app tillsammans med teknologkonsulter från Chalmers.

Under 2017 genomförde föreningen en mindre förstudie med medel från Drömfonden där det framkom att befintliga orienteringsappar, så som TURF, inte är tillräckligt tillgängliga för syftet och målgruppen. För att uppnå målet ska projektet utveckla orienteringsappen Vision och Motion som uppmuntrar till motionerande och som samspelar med solcellsdrivna ljudfyrar, ett system med talande ljudorienteringsenheter som leder den som inte ser rätt. Utifrån dessa delar ska projektet skapa förutsättningar för tillgängligt och självständigt motionerande i friluftsområdet Skatås i Göteborg för personer med synnedsättning.

Det primära i projektet blir att man tillsammans med målgruppen kommer testa och utveckla Vision & motion-appen så att den är kompatibel för användarna och går att kombinera med ljudfyrarna. Ambitionen är även att modellen ska kunna spridas till andra orter.

Göteborgs idrottsförvaltning går från start in med 100 000 kronor för att bekosta ljudfyrar till projektet. Projektet lever vidare genom att appen fortsätter att användas och utvecklas samt att den tillgängliga motionsslingan i Skatås förvaltas av Göteborgs idrottsförvaltning.  

Efter projektet

Projektet ledde till utvecklandet av appen "Vision & motion" som gör människor med synnedsättning mer självständiga i sin vardagsmotion.

Appen har fått människor med synnedsättning mer aktiva genom att de går ut och hittar och fångar de zoner som ger poäng. Det har dykt upp nya utvecklingsområden för appen t.ex. att en användare kan numera hitta vägar till sin arbetsplats och andra ställen, det gör att användaren har fått dubbel nytta av appen. Delen med ljudfyrarna lades ner då det under projektets gång varken visade sig vara gångbart eller långsiktigt.

Verksamheten lever vidare (beskriv var/hur) efter projekt avslut ansvarar MIS för appen och dess uppdatering. Det finns fortsatt planer för appens spridning, dels från person till person, dels via deras samarbetspartners hemsidor och kommande projekt, som Parasport och SRF.

Appen finns på Appstore där alla kan ladda ner den utan kostnad. Appen påverkas inte nämnvärt av Iphone uppdateringar och kommer därför att kunna leva vidare utan större kostander några år framöver.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2018 och avslutades i september 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2018 och avslutades i september 2021.

Liknande projekt

  • Idrott - ett gränslöst språk

    Projektet syftar till att starta upp idrottsaktiviteter med och för personer med intellektuella funktionsnedsättningar och att främja…

  • Ungt inflytande

    På fritidsgårdar används metoden Ungt Inflytande för att säkerställa ungas delaktighet i verksamheten, men verktyg saknas för att inkludera unga med…

  • Mer kraft och bättre ork

    Projektet ska göra träning möjlig och attraktiv för personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Sidan uppdaterades 2022-04-27.