Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Vision & Motion

Projektet drivs av: MIS - Motion och Idrott för Synskadade

Beskrivning av projektet

Projektets övergripande syftet är att främja självständigt motionerande och idrottsutövande för främst personer med synnedsättning.

Projektets övergripande syftet är att främja självständigt motionerande och idrottsutövande för främst personer med synnedsättning, men projektet hoppas även att insatserna kommer underlätta för personer som har behov av tillgänglighet och ledsagning på grund av andra funktionsnedsättningar.

Många personer med synnedsättning har sämre fysik och psykisk hälsa på grund av isolering och många upplever svårigheter att leva ett aktivt liv där motion och friskvård är en självklar del av ens liv. Detta vill projektet Vision och Motion ändra på. Under projektets gång ska föreningen utveckla och testa en ny app tillsammans med teknologkonsulter från Chalmers.

Under 2017 genomförde föreningen en mindre förstudie med medel från Drömfonden där det framkom att befintliga orienteringsappar, så som TURF, inte är tillräckligt tillgängliga för syftet och målgruppen. För att uppnå målet ska projektet utveckla orienteringsappen Vision och Motion som uppmuntrar till motionerande och som samspelar med solcellsdrivna ljudfyrar, ett system med talande ljudorienteringsenheter som leder den som inte ser rätt. Utifrån dessa delar ska projektet skapa förutsättningar för tillgängligt och självständigt motionerande i friluftsområdet Skatås i Göteborg för personer med synnedsättning.

Det primära i projektet blir att man tillsammans med målgruppen kommer testa och utveckla Vision & motion-appen så att den är kompatibel för användarna och går att kombinera med ljudfyrarna. Ambitionen är även att modellen ska kunna spridas till andra orter.

Göteborgs idrottsförvaltning går från start in med 100 000 kronor för att bekosta ljudfyrar till projektet. Projektet lever vidare genom att appen fortsätter att användas och utvecklas samt att den tillgängliga motionsslingan i Skatås förvaltas av Göteborgs idrottsförvaltning.  

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2018 och avslutades i februari 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2018 och avslutades i februari 2021.

Sidan uppdaterades 2020-12-11.