Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

VolleyBompa - En bra start

Projektet drivs av: Habo Wolley 87

Beskrivning av projektet

Volleybompa: En bra start syftar till att utveckla och sprida vår barnidrottsverksamhet, volleybompa och kidsvolley. Vi vill även sprida vår modell för spelar- och ledarrekrytering där vi de senaste åren lyckats ofantligt bra. 

Projektets syfte är att utveckla vår modell för barnidrott på barns villkor. Vi ska få föräldrar att tidigt engagera sig i sina barns idrottande på ett lustfyllt sätt. Vi ska skapa en utbildningsstege där det är en självklarhet att äldre barn redan från ca 10 års ålder tar en ledarroll, som givetvis är anpassad efter ålder och nivå. Vi ska även dokumentera och konceptualisera vår verksamhet på ett sätt som lätt gör den applicerbar även för andra klubbar, så att vi kan sprida det vi utvecklat. 

Vi har fyra utpräglade mål som vi ständigt jobbat efter 1. Få alla föräldrar att engagera sig i sina barns fysiska aktiviteter 2. Få äldre barn att frivilligt ta en ledarroll för yngre barn 3. Ta fram en modell för ledarrekrytering och utveckling av dessa. Detta gäller både föräldrar och unga ledare. 4. Skapa en manual som gör det enkelt för andra klubar att starta upp verksamhet likt vår. Sedan ska vi även bistå med hjälp till uppstart och utveckling av verksamhet. 

Till en början ska vi förfina och förbättra vår volleybompa- och kidsvolleyverksamhet. Denna ska sedan dokumenteras i manualer som publiceras på www.volleybompa.se. För att säkerhetsställa att vår modell fungerar även i andra orter har vi vissa pilotprojekt för barnverksamhet i andra kommuner redan nu. Vi försöker också att ständigt stärka samarbetet med framförallt volleybollförbundet samt att ständigt söka efter föreningar som vill ta emot hjälp för att utveckla sin verksamhet. 

Vi siktar på att göra hela föreningen och alla dess medlemmar delaktiga i projeketet, så att vi kan fortsätta sprida volleybompa och vår verksamhet även efter projekttidens slut. Vi försöker alltid att lyssna på barnen och ge dem stort inflytande. Exempelvis unga ledare - en del av projeket - där vi ska få barn och unga att frivilligt engagera sig som hjälpledare för yngre grupper kräver att vi ger dem stort inflytande. 

Vi inser vikten av att ha många samarbetspartner. Bland annat samarbetar vi med Habo kommun, svenska volleybollförbundet och övriga klubbar, SISU, smålandsidrotten samt det lokala näringslivet. Dessa parter besitter alla unika kompetenser och tack vare dem behöver inte uppfinna hjulet igen.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2014 och avslutades i juni 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2014 och avslutades i juni 2017.

Sidan uppdaterades 2021-06-15.