Till innehållet

VolleyBompa - En bra start

Projektet drevs av: Habo Wolley 87

Beskrivning av projektet

Volleybompa: En bra start syftar till att utveckla och sprida vår barnidrottsverksamhet, volleybompa och kidsvolley. Vi vill även sprida vår modell för spelar- och ledarrekrytering där vi de senaste åren lyckats ofantligt bra. 

Projektets syfte är att utveckla vår modell för barnidrott på barns villkor. Vi ska få föräldrar att tidigt engagera sig i sina barns idrottande på ett lustfyllt sätt. Vi ska skapa en utbildningsstege där det är en självklarhet att äldre barn redan från ca 10 års ålder tar en ledarroll, som givetvis är anpassad efter ålder och nivå. Vi ska även dokumentera och konceptualisera vår verksamhet på ett sätt som lätt gör den applicerbar även för andra klubbar, så att vi kan sprida det vi utvecklat. 

Vi har fyra utpräglade mål som vi ständigt jobbat efter 1. Få alla föräldrar att engagera sig i sina barns fysiska aktiviteter 2. Få äldre barn att frivilligt ta en ledarroll för yngre barn 3. Ta fram en modell för ledarrekrytering och utveckling av dessa. Detta gäller både föräldrar och unga ledare. 4. Skapa en manual som gör det enkelt för andra klubar att starta upp verksamhet likt vår. Sedan ska vi även bistå med hjälp till uppstart och utveckling av verksamhet. 

Till en början ska vi förfina och förbättra vår volleybompa- och kidsvolleyverksamhet. Denna ska sedan dokumenteras i manualer som publiceras på www.volleybompa.se. För att säkerhetsställa att vår modell fungerar även i andra orter har vi vissa pilotprojekt för barnverksamhet i andra kommuner redan nu. Vi försöker också att ständigt stärka samarbetet med framförallt volleybollförbundet samt att ständigt söka efter föreningar som vill ta emot hjälp för att utveckla sin verksamhet. 

Vi siktar på att göra hela föreningen och alla dess medlemmar delaktiga i projeketet, så att vi kan fortsätta sprida volleybompa och vår verksamhet även efter projekttidens slut. Vi försöker alltid att lyssna på barnen och ge dem stort inflytande. Exempelvis unga ledare - en del av projeket - där vi ska få barn och unga att frivilligt engagera sig som hjälpledare för yngre grupper kräver att vi ger dem stort inflytande. 

Vi inser vikten av att ha många samarbetspartner. Bland annat samarbetar vi med Habo kommun, svenska volleybollförbundet och övriga klubbar, SISU, smålandsidrotten samt det lokala näringslivet. Dessa parter besitter alla unika kompetenser och tack vare dem behöver inte uppfinna hjulet igen.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2014 och avslutades i juni 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2014 och avslutades i juni 2017.

Liknande projekt

  • Bogserlinan

    Projektet syftar till att möjliggöra för nyanlända barn, ungdomar och deras föräldrar att bli delaktiga i föreningslivet på samma villkor som de med…

  • Internetbaserad interaktiv utbildning riktad till föräldrar vars barn fått diagnos autism

    Region Skåne ska i samverkan med Autism och Aspergerföreningen utveckla en webbaserad utbildning för föräldrar vars barn i åldern 0-6 år nyligen…

  • Brytiga böcker

    Tillsammans med bibliotek och kulturpedagoger utvecklar vi metoder för att förebygga diskriminering bland barn i åldrarna 3 -12 år. Hur kan mötet…

Sidan uppdaterades 2021-06-15.