Till innehållet

www.ryggmärgsskada.se - Allt du behöver veta om ryggmärgsskador

Projektet drivs av: Stiftelsen Spinalis

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att ta fram en webbaserad informationskanal för Sveriges samtliga ryggmärgsskadade, närstående och ryggmärgsskadeenheter samt allmänheten.

Projektet syftar till att ta fram en webbaserad informationskanal för Sveriges samtliga ryggmärgsskadade (5000-6000 personer), närstående (ca 50 000 personer) och ryggmärgsskadeenheter samt allmänheten. Målet är att samla in adekvat medicinsk information och sprida den genom digitala och tryckta medel, film och föreläsningar samt att möjliggöra för fysiska och digitala mötesplatser där personer med ryggmärgsskada kan utbyta erfarenheter. Webbplatsen kommer att övertas av Stiftelsen Spinalis efter projektet avslutats.

Efter projektet

Projektet skapade webbplatsen ryggmärgsskada.se, som nu fungerar som en informationskanal för patienter, anhöriga och vårdpersonal. Samtliga universitetssjukhus tipsar nyskadade om hemsidan. Tryckt material om kost och hälsa har tagits fram. Informationsträffar har arrangerats i digitala kanaler. Sammantaget har kunskapsnivån om ryggmärgsskador ökat hos flertalet aktörer. Webbplatsen administreras och hålls uppdaterad av stiftelsen Spinalis.

www.ryggmärgsskada.se

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i augusti 2016 och avslutades i mars 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i augusti 2016 och avslutades i mars 2020.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Scen medis 5

    Projektet ska etablera en funkisscen i Stockholm, Scen Medis 5. Den ska drivas av personer med lätt intellektuell funktionsnedsättning.

  • Seniorboende - Trygghetsboende för teckenspråkiga döva och dövblinda

    Detta projekt ska bygga upp ett teckenspråkigt seniorboende +55 i Hässelby samt också bygga upp ett trygghetsboende i teckenspråksmiljö i Skärholmen.

  • Sjung mitt liv

    Projektet ska utveckla en modell för hur boende på äldreboenden i Stockholm kan uppmuntras att arbeta med berättande, skapande och generationsmöten.

Sidan uppdaterades 2022-01-20.