Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Bygga broar

Projektet drivs av: Föreningen för Hörselskadade och Döva barn med familjer Riks (FHDBF)

Beskrivning av projektet

Projektet ska skapa en mötesplats för spelintresserade ungdomar där teckenspråk är första språk.

Projektet Bygga Broar syftar till att skapa en mötesplats för spelintresserade ungdomar där teckenspråk är första språk.

Målgruppen är hörselskadade och döva ungdomar men verksamheten ska även vara öppen för syskon, kompisar och andra som vill umgås och spela olika former av sällskapsspel, knyta kontakter eller föra diskussioner om gemensamma frågor. Föreningens medlemmar kan dela sina intressen och erfarenheter utan att behöva tänka på tolkfunktioner. Det är istället hörande personer som kan behöva tolk för att kunna delta, något som föreningen därför kan erbjuda. Målet är att tillgängliggöra aktiviteter som erbjuds andra målgrupper. Ett bredare mål är att nå nyanlända hörselskadade och döva ungdomar samt att verka för en ökad förståelse för målgruppens behov bland beslutsfattare. Föreningen kommer att vara aktiva i sociala medier, arrangera läger, delta vid seminarier i Almedalen och anordna spelsammankomster. FHDBF är huvudman för projektet men verksamheten kommer att genomföras av förbundets spelförening Signhammer. Föreningen är medlem i Sverok och den enda i sitt slag.

Mötesplatsen och aktiviteterna ska bli en naturlig del av den ordinarie verksamheten när projektet är genomfört.

Efter projektet

Projektet ledde till att föreningen har fått möjlighet att sprida kunskap till målgruppen om föreningens verksamhet. Föreningen har tagit fram nya tecken för spelrelaterade ord, och arrangerat föreläsningar och påverkansarbete gentemot skolor, föreningar och offentliga aktörer.

Verksamheten fortsätter i föreningens regi. De framtagna tecknen används av alla ur målgruppen.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2017 och avslutades i december 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2017 och avslutades i december 2020.

Kontakt

E-post
Ort
Hägersten
Sidan uppdaterades 2021-09-21.