Till innehållet

Bygga broar

Projektet drevs av: Föreningen för Hörselskadade och Döva barn med familjer Riks (FHDBF)

Beskrivning av projektet

Projektet ska skapa en mötesplats för spelintresserade ungdomar där teckenspråk är första språk.

Projektet Bygga Broar syftar till att skapa en mötesplats för spelintresserade ungdomar där teckenspråk är första språk.

Målgruppen är hörselskadade och döva ungdomar men verksamheten ska även vara öppen för syskon, kompisar och andra som vill umgås och spela olika former av sällskapsspel, knyta kontakter eller föra diskussioner om gemensamma frågor. Föreningens medlemmar kan dela sina intressen och erfarenheter utan att behöva tänka på tolkfunktioner. Det är istället hörande personer som kan behöva tolk för att kunna delta, något som föreningen därför kan erbjuda. Målet är att tillgängliggöra aktiviteter som erbjuds andra målgrupper. Ett bredare mål är att nå nyanlända hörselskadade och döva ungdomar samt att verka för en ökad förståelse för målgruppens behov bland beslutsfattare. Föreningen kommer att vara aktiva i sociala medier, arrangera läger, delta vid seminarier i Almedalen och anordna spelsammankomster. FHDBF är huvudman för projektet men verksamheten kommer att genomföras av förbundets spelförening Signhammer. Föreningen är medlem i Sverok och den enda i sitt slag.

Mötesplatsen och aktiviteterna ska bli en naturlig del av den ordinarie verksamheten när projektet är genomfört.

Efter projektet

Projektet ledde till att föreningen har fått möjlighet att sprida kunskap till målgruppen om föreningens verksamhet. Föreningen har tagit fram nya tecken för spelrelaterade ord, och arrangerat föreläsningar och påverkansarbete gentemot skolor, föreningar och offentliga aktörer.

Verksamheten fortsätter i föreningens regi. De framtagna tecknen används av alla ur målgruppen.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2017 och avslutades i december 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2017 och avslutades i december 2020.

Kontakt

E-post
Ort
Hägersten

Liknande projekt

  • Lika Unika Akademi

    Projektet ska genom utbildningsinsatser skapa förutsättningar för att påverka och höja kunskapen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

  • Certifiering

    Projektet syftar till en attitydförändring på arbetsmarknaden som ska leda till att fler unga vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar kommer…

  • Arbete trots psykisk ohälsa

    I projektet vill Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, fokusera på framgångsfaktorer och ta reda på vilka faktorer på en arbetsplats och…

Sidan uppdaterades 2021-09-21.