Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Tillsammans

Projektet drivs av: Coompanion Jönköpings län

Beskrivning av projektet

Projektet ska skapa sammanhang där ungdomar med olika bakgrund kan mötas, bidra till integration, samhällsförändringar samt ökat samhällsengagemang.

Projektets syfte är att skapa sammanhang där ungdomar med olika bakgrund kan mötas, bidra till integration, samhällsförändringar samt ökat samhällsengagemang.

Målet är att nyanlända elever och elever på estetiska programmet får möjlighet att mötas i en gemensam kontext, där de på olika sätt bidrar till att lära av varandra, och visa på att integration är en ömsesidig process. Tillsammans ska ungdomarna arbeta med olika kulturuttryck, som sedan ska generera en utställning och en bok, men målet är att skapa material för integration i framtida sammanhang. Målgruppen är ungdomar i Jönköping i åldern 16-20 år. Metoden är att skapa sammarbeten mellan elever från olika skolor och bakgrund genom konst och kultur, samt hålla inspirationsföreläsningar, och arbeta med lärande utvärdering och dokumentation.

Efter projektet förväntas resultatet tas tillvara i skolan och även i studieförbundet Vuxenskolans ordinarie verksamhet. Det material som tas fram kommer att spridas till lärare och ledare inom skola föreningsliv och folkbildning. 

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2016 och avslutades i juni 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2016 och avslutades i juni 2019.

Kontakt

Ort
Jönköping
Sidan uppdaterades 2020-06-02.