Tidslinje – från start till mål

Hur en tidslinje för ett projekt ser ut är olika beroende på om ni driver ett projekt med projektstöd eller lokalstöd.

Det automatiska startdatumet för ett projekt med projektstöd är den första dagen i månaden efter Arvsfondsdelegationens beslut, för lokalstöd är det beslutsdatumet som gäller. Om ni har funderingar kring projektstarten är ni välkomna att kontakta er handläggare.

Välj er stödform för att läsa vidare.

Vilken typ av projekt driver ni? Välj er stödform nedan.

Välj Projektstöd eller Lokalstöd ovan för att visa mer information.
Information för vald stödform följer här nedanför.

Första rekvisitionen

Från start till mål