Till innehållet

Värdet av att ses och dela erfarenheter

15 juni 2023

Med anledning av Allmänna arvsfondens spridningskonferens den 22 maj reflekterar Lisa Ericson över värdet i att träffas "fysiskt" och utbyta erfarenheter. Hon delar också med sig av ett par tips från dagens diskussioner.

Den 22 maj genomförde vi vår andra konferens inom programmet erfarenhetsspridning och temat barns och ungas psykiska hälsa. Vår ambition med konferensen var att bidra till att erfarenheter, resultat och metoder från enskilda arvsfondsprojekt, skulle spridas och användas av fler.

Det blev en intensiv och fullspäckad dag med många intressanta, lärorika presentationer och samtal – med deltagare från civilsamhället, kommuner och myndigheter. Forskarna Anna Lund och Inger Eliasson inledde med två viktiga och intressanta utvärderingar med fokus på barns och ungas delaktighet i arvsfondsprojekt (som kan läsas på www.arvsfonden.se/utvärderingar). Frågor kring delaktighet diskuterade vi sedan vidare med Inger, Anna och arvsfondsprojekten WE & SPORT och …när vi lyser för varandra… som ingått i utvärderingarna. Projektledarna Ellen och Ante reflekterade om hur de ser och arbetade med delaktigheten i deras projekt – skulle de tänka och göra annorlunda idag? Det blev ett fint samtal om att ständigt lära sig nytt och att våga lyssna och ta in vad barn och unga behöver.

Det blir extra tydligt vilket genomslag och vilken påverkan arvsfondsprojekt kan få i en ungdoms liv när man får chansen att höra dem berätta sin egen upplevelse. Det griper tag när de återger vad just den där aktiviteten, det där trygga rummet som är utvecklat och anpassat med just dem i åtanke, har betytt. Exempel på detta var projekten Bollihop och Open stage & mind, som intog scenen och delade med sig av två målande berättelser från två unga deltagare. Projektledare Sahar Khalili och ungdomsledaren Maqsuud från Bollihop hade rest från Linköping för att berätta om hur deras projekt fått fler unga tjejer att idrotta. Det var väldigt inspirerande och häftigt att få höra om vad projektet betytt för Maqsuud som gått från att vara deltagare till att bli ungdomsledare och förebild för yngre tjejer. Snacka om hög delaktighet från målgruppen och ett projekt med effekter på både psykisk och fysisk hälsa! Därför är det glädjande att höra att Linköping kommun nu kliver in och fortsätter bekosta en del av verksamheten så att de kan fortsätta erbjuda denna viktiga aktivitet kostnadsfritt i Ryd och Berga. Heja Linköpings kommun som ser värdet av fysisk aktivitet för alla!

Ett projekt som också aktivt arbetar med barns och ungas psykiska ohälsa är Open stage & mind som utvecklar metoder för att ge stöd till blivande yrkesmusiker i åldern 18–25 år. En av deltagarna, Magdalena, berättade hur hon fått verktyg för att hantera sin nervositet och ångest. Hennes berättelse illustrerade verkligen värdet av vad civilsamhället och Allmänna arvsfonden kan bidra med tillsammans. Metoderna och resultaten från projektet kommer användas i yrkesutbildningar för unga musiker.

Vad tar jag med mig från dagen?

Jag fick med mig många tankar, nya kontakter och kloka resonemang från dagen. Särskilt givande, tyckte jag, att panelsamtalet med Arts & hearts och Riskful play tillsammans med representanter från Vallentuna och Linköpings kommun, var. Vad krävs för att implementera en ny metod i offentlig förvaltning, som utvecklats i civilsamhället? Alla deltagare var överens om att förarbetet är viktigt, och att visa att man har förståelse för den kommunala verksamhet man vill ”sälja” in sin metod/verksamhet till.

Tips till organisationer i civilsamhället

Organisationer i civilsamhället som utvecklar metoder och verktyg, bör ställa sig följande frågor:

  • Vilket problem är det ni erbjuder lösning på?
  • Vad har ni för resultat på att detta faktiskt fungerar?
  • Vad säger målgruppen om era lösningar?

Som ansvarig för erfarenhetsspridning hos Allmänna arvsfonden kan jag själv konstatera att:

  • Vikten av relationsskapande inte ska underskattas, och att det är något som tar tid.
  • Delaktigheten från målgruppen är avgörande om ett projekt ska bli lyckat, leva vidare och kunna spridas. Men delaktighet kan se olika ut.
  • Målgruppen barn och unga inte är en homogen grupp.
  • Det är svårt att få till den här typen av nätverkande i en digital miljö, varför jag hoppas att vi kommer kunna bjuda in till fler fysiska konferenser men gärna med möjlighet att även lyssna in digitalt.

Dialog och nya kontakter

Dagen avslutades med ett härligt intensivt sorlande från rundabordssamtal om att sprida metoder till andra och hur det är att implementera resultat i den egna föreningen. Nya kontakter knöts, kanske nya samverkanspartners till framtida arvsfondsprojekt etablerades? Kanske att någon blev så inspirerad av Arts & hearts metoder att projektet får spridning till nya platser?

Tack!

Slutligen vill jag rikta ett stort tack till alla fantastiska kollegor som gjorde dagen möjlig, heja Allmänna arvsfonden, och framför allt - heja civilsamhället! - tillsammans är vi möjliggörare för att skapa ett bättre samhälle för barn, unga, personer med funktionsnedsättning och personer från 65 år.

Vill du ha tips?

Vill du ha tips på projekt som utvecklat metoder eller verksamheter för att arbeta preventivt med barns och ungas psykiska hälsa? Mejla mig, lisa.ericson@arvsfonden.se, så ska jag tipsa om projekt som kanske kan bidra till ert arbete.

Och håll utkik – det här var en upplevelse som både vi och deltagarna uppskattade så vi hoppas kunna göra något liknande igen i höst!

Tre kvinnor sitter i varsin stol på en scen. De ler och skrattar.

Under konferensen hade vi olika panelsamtal. Här syns moderator Lisa Ericson tillsammans med representanter från arvsfondsprojektet "Bollihop".