Blanketter och dokument

Här hittar du ansökningsblanketter och budgetmallar för projektstöd och lokalstöd. Innan du skickar in er ansökan är det viktigt att du tagit del av vad som gäller för det stöd ni vill söka.
Senast uppdaterad: 2 januari, 2019 - 13:54

Så här använder du blanketter och mallar

 1. Spara ner Arvsfondens blanketter och mallar i word- och excelformat på din dator.
 2. Läs anvisningarna för att fylla i ansökan och budget.
 3. När du är klar skriv ut dokumenten i pappersform, underteckna och skicka med post till Arvsfonden.

Kom ihåg - du är alltid välkommen att kontakta våra handläggare för att få stöd om vilka blanketter eller mallar som ska användas. Du finner våra kontaktuppgifter under Kontakta oss.

Projektstöd

Ansöka

 • Ansökningsblankett för projektstöd
 • Budgetmall för ansökan om projektstöd

Det finns viktiga intyg du måste lämna med en ansökan. Arvsfonden behöver information om vem eller vilka som har rätt att företräda en organisation eller en myndighet. Det kan vara en grupp människor tillsammans, kanske en styrelse, eller en enskild individ. Detta för att veta vilka som får skriva under en ansökan eller en begäran om utbetalning (rekvisition).

 • Anvisning för behörighet och vidimering samt intyg att lämna med ansökan

Redovisa

 • Årsrapport med projektplan för projektstöd
 • Årsrapport ekonomi för projektstöd
 • Slutrapport för projektstöd
 • Slutrapport ekonomi för projektstöd
 • Anvisningar för revisorer i arvsfondsprojekt
 • Mall för revisors granskning av projektstöd

Lokalstöd

Ansöka

 • Ansökningsblankett för lokalstöd
 • Budgetmall för ansökan om lokalstöd

Redovisa

 • Redovisning av lokalstöd
 • Anvisningar för revisorer i arvsfondsprojekt
 • Mall för revisors granskning av lokalstöd