Logotyp

När projekt som har fått stöd ur Allmänna arvsfonden producerar eget material, till exempel hemsidor, broschyrer, mässmontrar och filmer, ska Arvsfondens logotyp finnas med på dessa.
Senast uppdaterad: 4 december, 2019 - 14:48

Logotyper

Arvsfondens logotyp ska tryckas eller publiceras med antingen svart eller vit text. Allt beroende på vilken bakgrund den placeras mot. Högsta kontrast ska eftersträvas. Det allra bästa är om den vita logotypen placeras mot en svart bakgrund och den svarta logotypen mot en vit bakgrund. Undvik alltså oroliga bakgrunder som minskar tydligheten, läsbarheten och kontrasten.

Logotypen får inte på något vis förändras i färg eller form. Den får alltså inte skevas, delas upp, animeras eller färgas om. När logotypen används i filmer och andra rörliga media får den tonas in och ut, om man så önskar. Däremot får den inte åka, rulla, studsa eller på andra vis animeras.

När logotypen ska placeras intill andra logotyper, texter eller andra grafiska element måste det finnas ett säkerhetsavstånd på motsvarande en halv logotyp (radien) till nästa objekt. 

De olika formaten på logotypen som kan laddas ner är EPS och PNG:

EPS för trycksaker

Filformatet EPS använder man främst för trycksaker.

EPS-loggor i färg:

Ladda ner logotyp med svart text (positiv). 

Ladda ner logotyp med vit text (negativ).

EPS-loggor i svart-vitt:

Ladda ner logotyp med svart text (positiv). 

Ladda ner logotyp med vit text (negativ).

PNG för digitalt material

PNG är ett komprimerat format som används på webbplatser, i presentationer och filmer. Det är transparent, vilket betyder att endast logotypen syns - inte bakgrunden.

Klicka på en av länkarna nedan. Högerklicka på bilden som öppnas och välj ”Spara bild som”.

PNG-loggor i färg:

Logotyp med svart text (positiv).
Logotyp med vit text (negativ). 

PNG-loggor i svart-vitt:

Logotyp med svart text (positiv).
Logotyp med vit text (negativ).