Nyheter

Vad har Cirkus Cirkör, X-Cons och unga kvinnor i Tornedalen gemensamt?

Arvsfondsdelegationen har under tidsperioden 1994-2012 beviljat 83 miljoner kronor till 42 projekt inom området unga, arbete och sysselsättning. Idag presenteras utvärderingen vid ett seminarium i Stockholm.

Grönt ljus för 68 arvsfondsprojekt

På onsdagen gav Arvsfondsdelegationen bifall till 68 projekt med en total budget på dryga 105 miljoner kronor. Projekten som nu startar kommer bland annat involvera ungas inflytande i den professionella scenkonsten, utveckla och ge stöd till familjehem samt involvera personer med funktionsnedsättning i modelljärnvägsbygge.

Nya projekt som blev beviljade pengar ur fonden i april

I april fördelade Arvsfonden 105,8 miljoner kronor till 68 stycken projekt. Av dessa var 33 stycken projekt nya och de fick dela på 45,4 miljoner kronor.

Arvsfonden arrangerar ett utvärderingsseminarium den 7 maj

Arvsfonden har en uppföljnings- och utvärderingsverksamhet vars syfte är att ta tillvara på projektens erfarenheter. I maj arrangerar vi ett utvärderingsseminarium inom området unga, arbete och sysselsättning där forskaren Gunnar Gillberg redovisar resultaten från hans och Mattias Bengtsson studie.

Ring in och testa din idé

Är din idé ett möjligt arvsfondsprojekt? Visste du att du som har en projektidé kan ringa in och diskutera den med våra handläggare. Varje tisdag och torsdag har vi avsatt särskilda telefontider för att du ska kunna bolla dina projektidéer med oss. Du kan ställa frågor om både projekt- och lokalstöd.

Kalmar bäst i landet

Kalmar län toppar listan över flest arvsfondsprojekt i landet, undantaget storstadsregionerna. 2014 fick 15 projekt bifall med en total budget på 20 miljoner kronor. På två år har stödet till Kalmar län nära nog fördubblats.

616 miljoner nya möjligheter skapades år 2014

För fjärde året i rad ökar volymen utdelade medel till nyskapande och utvecklande projekt inom civilsamhället. Arvsfondsdelegationen gav år 2014 bifall till 616 miljoner kronor för 427 projekt, vilket är det högsta årliga belopp som beslutats om under Arvsfondens 86-åriga historia.

X-tremt viktigt ungdomsprojekt

Med arvsfondsprojektet Varför så x-trem? vill teaterföreningen Ung utan pung ta ett brett grepp om hur våldsbejakande extremism kan förebyggas. En teaterföreställning är projektets grundsten och till den kommer ett metodmaterial som ger kunskapsunderlag, handledning och diskussionsunderlag.

Nya projekt som blev beviljade pengar ur fonden i februari

I februari 2015 fördelade Arvsfonden 94,7 miljoner kronor till 69 stycken projekt. Av dessa var 30 stycken projekt nya och de fick dela på 43,2 miljoner kronor.

Fortsättningsprojekt som blev beviljade pengar ur fonden i februari

I februari 2015 fördelade Arvsfonden 94,7 miljoner kronor till 69 stycken projekt. Av dessa var 39 stycken fortsättningsprojekt och de fick dela på 51,5 miljoner kronor.

Sidor