Till innehållet

Utvärderingar av projekt

Arvsfondsdelegationen ger uppdrag till forskare vid svenska universitet och högskolor att genomföra utvärderingar av arvsfondsprojekt. Utvärderingarna genomförs inom olika områden och med olika teman. Utvärderingarna kan handla om både pågående och avslutade projekt.

Ett övergripande syfte med utvärderingarna är att ta tillvara och sprida kunskaper och erfarenheter från projekten. I utvärderingsuppdragen ingår också att bedöma vad som lever vidare från projekten efter att finansieringen från Allmänna arvsfonden har upphört. Det kan handla om verksamheter, aktiviteter, metoder eller arbetssätt som fortsätter att främja fondens målgrupper.

Varje utvärdering resulterar i en rapport som publiceras på denna webbsida.

Pågående utvärderingar

Utvärdering av projekt som främjar psykisk hälsa hos barn och unga

Utförs av Urban Markström och Liv Zetterberg vid Umeå universitet.

Utvärdering av metodprojekt riktade till skolan

Utförs av Ann Quennerstedt vid Örebro universitet

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan uppdaterades 2024-01-23.