Nyheter

Kalmar bäst i landet

Kalmar län toppar listan över flest arvsfondsprojekt i landet, undantaget storstadsregionerna. 2014 fick 15 projekt bifall med en total budget på 20 miljoner kronor. På två år har stödet till Kalmar län nära nog fördubblats.

616 miljoner nya möjligheter skapades år 2014

För fjärde året i rad ökar volymen utdelade medel till nyskapande och utvecklande projekt inom civilsamhället. Arvsfondsdelegationen gav år 2014 bifall till 616 miljoner kronor för 427 projekt, vilket är det högsta årliga belopp som beslutats om under Arvsfondens 86-åriga historia.

X-tremt viktigt ungdomsprojekt

Med arvsfondsprojektet Varför så x-trem? vill teaterföreningen Ung utan pung ta ett brett grepp om hur våldsbejakande extremism kan förebyggas. En teaterföreställning är projektets grundsten och till den kommer ett metodmaterial som ger kunskapsunderlag, handledning och diskussionsunderlag.

Nya projekt som blev beviljade pengar ur fonden i februari

I februari 2015 fördelade Arvsfonden 94,7 miljoner kronor till 69 stycken projekt. Av dessa var 30 stycken projekt nya och de fick dela på 43,2 miljoner kronor.

Fortsättningsprojekt som blev beviljade pengar ur fonden i februari

I februari 2015 fördelade Arvsfonden 94,7 miljoner kronor till 69 stycken projekt. Av dessa var 39 stycken fortsättningsprojekt och de fick dela på 51,5 miljoner kronor.

Arvsfonden.se fick hedersutmärkelse på Web Service Awards

Igår gick årets Web Service Award-gala av stapeln. Arvsfonden.se fick under prisutdelningen ta emot hedersutmärkelsen "Bästa förbättrare" i kategorin "samhällskommunikation".

Projektledare i ett arvsfondsprojekt tilldelas Martin Luther King-priset

Anna Libietis – projektledare för arvsfondsprojektet "Svenska med baby", tilldelas idag Martin Luther King-priset för sitt arbete med projektet.

Nya projekt som blev beviljade stöd i december

I december 2014 fördelade Arvsfonden 142,9 miljoner kronor till 95 stycken projekt. Av dessa var 38 stycken projekt nya och de fick dela på 64,3 miljoner kronor.

Nu har årets Guldkorn delats ut!

Idag har fyra projekt mottagit utmärkelsen Årets Guldkorn 2014. Varje år delar Arvsfonden ut 50 000 kronor vardera till årets Guldkorn i kategorierna Barn, Ungdom, Personer med funktionsnedsättning och Lokalstöd.

Barnkonventionen firar 25 år

Barnkonventionen firar idag 25 år. Den 20 november 1989 antog FN:s generalförsamling Barnkonventionen, eller FN:s konvention om barnets rättigheter, som den egentligen heter. Barns rättigheter är även ett av Arvsfondens prioriterade områden och flera av våra projekt arbetar på olika sätt med barnkonventionen.

Sidor