Nyheter

Välkommen till seminariet Nyanlända barns och ungas etablering och delaktighet i samhället

Den 5 december bjuder vi in till ett seminarium i Stockholm om studien " Nyanlända barns och ungas etablering och delaktighet i samhället under en tid av ovisshet".

Kul för barn i Limmared

I Glasets hus i Limmared fanns konferenslokaler, museum, glasblåsning och mycket mer, men - inget för barn! Därför föreslog en grupp familjer att man skulle utöka verksamheten till att även omfatta verksamheter för barn och ungdomar. Tillsammans med Föreningen Kultur 1740 sökte de pengar från Arvsfonden för att kunna realisera sin idé. Och idag står ”Glasparken” klar med en yta för spontanaktiviteter och lek.

Arvsfonden godkänner undantag från villkor för att värna ungdomsverksamheten i Östersunds Fotbollsklubb

Den ideella föreningen Östersunds Fotbollsklubb fick 2011 stöd ur Allmänna arvsfonden för att bygga om en befintlig byggnad till en lokal för ungdomsaktiviteter. Föreningen skrev på en förbindelse där de lovade att inte överlåta lokalen under de tio år som verksamheten ska bedrivas. Föreningen har nu ansökt om undantag från förbindelsen och Arvsfondsdelegationen har beslutat att godkänna undantaget med kravet att ungdomsverksamheten ska fortsätta i lokalen på samma sätt även efter överlåtelsen.

Arvsfonden delar ut nästan 90 miljoner kronor i stöd

Vid årets femte sammanträde den 23 oktober 2019 fördelade Arvsfondsdelegationen nästan 90 miljoner kronor till 24 nyskapande och utvecklande projekt över hela Sverige.

Arvsfonden på MR-dagarna i Linköping 14-16 november

Arvsfonden deltar på Mänskliga Rättighetsdagarna, MR-dagarna, som i år äger rum i Linköping 14-16 november. Vi är på plats som utställare och håller även ett miniseminarium. Mängder av arvsfondsprojekt deltar också under dagarna.

Rörelseglädje för alla i Kjula

Vintern 2018 beviljades Jäders IF pengar ur Allmänna arvsfonden för att förverkliga idén om en multiidrottsarena för barn och unga i Kjula. Den 5 oktober i år invigdes den färdiga multiplanen med pompa och ståt.

Välkommen att anmäla dig till ett seminarium om ideellt arbete

Den 21 november bjuder vi in till ett utvärderingsseminarium i Stockholm om studien "Organisering av ideellt arbete - En studie om hur det ideella arbetet organiseras i projekt finansierade av Arvsfonden".

Multiplan aktiverar barn och unga i Svärdsjö

I Svärdsjö saknades en arena för spontanidrott. Ortens barn och ungdomar efterfrågade en yta där man skulle kunna aktivera sig och umgås på både sommar och vinter.

Så kan barn stöttas

Idag den 10 oktober uppmärksammar vi att det är världsdagen för mental hälsa. Att främja psykisk och fysisk hälsa är ett av tolv prioriterade områden för Arvsfonden. Ett av många projekt som Arvsfonden finansierar inom detta område är projektet BRA - barns rätt som anhörig, som vill motverka att yngre barn utvecklar psykisk ohälsa.

Parkour och skateboard engagerar på Dalarö

På Dalarö, strax söder om Stockholm saknades en plats för barn och unga att umgås och röra på sig utomhus. Det ville Dalarö Sportklubb råda bot på så de sökte finansiering från Arvsfonden och blev beviljade stöd. Sedan i september har banor för parkour och skateboard stått klara.

Sidor