Nyheter

Avbrytande av projekt

Projektet Från Jord till Bord – The story of Malmö samt Sommarodling – från Mask till Jordgubbe avbryts.

Arvsfonden delar ut drygt 74 miljoner kronor i stöd

Vid årets fjärde sammanträde beviljade Arvsfondsdelegationen drygt 74 miljoner kronor till 22 nyskapande och utvecklande projekt över hela Sverige.

Freluga Golfklubb blir återbetalningsskyldig efter beslut från Kammarkollegiet

I oktober 2016 fick Freluga Golfklubb stöd med drygt 2,4 miljoner kronor ur Allmänna arvsfonden för att bygga ett juniorklubbhus. Projektets syfte var att lyfta klubbens juniorverksamhet och huset skulle användas som mötesplats för ungdomar och möjliggöra lägerverksamhet i minst tio år.

Integration och språkinlärning genom körsång

Språket är en nyckel för att kunna etablera sig i ett nytt land. Projektet KÖRKRAFT vänder sig till asylsökande och nysvenska ungdomar som i sången övar språket på ett sätt som blir ett spännande och roligt komplement till den traditionella språkträningen.

Film om Demokratihandboken nominerad till Publishingpriset

Arvsfondens film om Demokratihandboken har chans att vinna det prominenta Publishingpriset som årligen delas ut.

Fotboll skapar ökad delaktighet

Ronjabollen 2.0 är ett fotbollsprojekt för flickor, 10-15 år, som bor i resurssvaga områden i Uppsala. Ronjabollen vill att fler flickor, oavsett bakgrund och etnicitet, ska få möjlighet att välja sin fritid och tänka fritt kring alla aktiviteter i verksamheten.

Kulturbussen tar digitalt skapande till ungdomar i glesbygd

Kulturbussen, i Jämtlands län, är projektet som gett ungdomar i glesbygd möjligheten till en meningsfull fritid där det digitala skapandet står i fokus. Idén med Kulturbussen är att nå unga i länet med kreativa aktiviteter. Med Kulturbussens smarta, flexibla och mobila lösning har idén kunnat förverkligas.

Fäktning för synskadade – en aktiv rehabiliteringsform

Fäktning för synskadade var ett arvsfondsprojekt med syfte att förstärka synskadades orientering och rörlighet på ett lustfyllt sätt genom fäktning. Projektet har fört samman personer med olika kön, åldrar och bakgrunder som tillsammans jobbar med beröringskänsla, jämvikt och balans i olika övningar. För att alla deltagare skulle ha samma förutsättningar i utövandet fick seende deltagare bära ögonbindel.

Arvsfondsprojekt på Almedalsveckan 2018

Under årets Almedalsvecka finns Arvsfonden på plats i eget tält på Barnrättstorget vid Gotlands konstmuseum måndag 2 juli till torsdag 5 juli klockan 10-16, dit du kan komma och testa din idé. Arvsfonden kommer även att finnas representerat under Almedalsveckan genom flera av de projekt som vi finansierar.

Arvsfondens nyhetsbrev för juni ute nu

I Arvsfondens nyhetsbrev berättar vi om projekt, vad som är på gång hos oss och andra aktuella frågor.

Sidor